Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Piyasada Güven Tesis Etme


Güven tesis etmemizin bir başka yolu da piyasadaki diğerleriyle etkileşimlerimizdir. Bu Kurallar'ın beklentileri ile tutarlı şekilde, piyasadaki tüm faaliyetlerimizde dürüstlükle hareket etmeyi ve adil iş yapmayı taahhüt ederiz.

Şunlar Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz…


Kaliteli Ürünlerle Güven Tesis Ederiz

Araştırma ve icat/buluştan geliştirmeye, ürünlerimizin üretimine ve dağıtımına kadar, güvenli ve etkili ürünler sunma konusunda kararlıyız. Ayrıca, kalite ve güvenliği desteklemek için tasarlanmış şirket politikalarına ve ilgili tüm yasal gerekliliklere uymayı taahhüt ediyoruz.

Araştırma, geliştirme ve ürün onayı

Ürün imalatı ve kalitesi

Olumsuz olaylar ve ürün şikayetleri

Ürün güvenliği

Biz, yenilikten güç alan bir şirketiz.

Two people working on manufacturing plant.

Uygulamada Bütünlük

  Hayır. Teslim süresi ne kadar kısa olursa olsun üretim sürecinin hiçbir aşamasını atlamamalısınız. Güvenlik ile ilgili olanlar dahil olmak üzere üretim süreci gerekliliklerinden asla taviz verilmemelidir. Eğitim aldığınız tüm şirket süreçlerini takip etmeniz ve varsa sapmaları bildirmeniz önemlidir. Geleceğe yönelik süreç iyileştirmeleri hakkında da yöneticinizle konuşabilirsiniz.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Sorumlu Kayıt Tutma ve Raporlama Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

  Halka açık bir şirket olarak, finansal konumumuzu ve ticari işlemlerimizi doğru ve eksiksiz şekilde yansıtan defterler ve kayıtlar tutmaktan sorumluyuz. Ayrıca defterlerimizin ve kayıtlarımızın doğruluğu, şirketin başarılı ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için esas teşkil eder.

  Defterler ve kayıtlarda doğruluk

  Küresel olarak faaliyet gösterirken, şirket defterlerimiz ve kayıtlarımız şirket işlemlerini zamanında doğru, eksiksiz ve anlaşılır şekilde yansıtmalıdır. İşlemler nerede gerçekleşirse gerçekleşsin bu belgeler, geçerli dış yasal gereklilikler ile muhasebe gerekliliklerine ve ayrıca Alcon'un şirket içi politikalarına uygun olmalıdır. 

  Alcon'da belge oluşturma ve yönetme gereklilikleri:

  • Şirket defterlerine girişler ve düzeltmeler yapma konusunda geçerli şirket prosedürlerine uymalısınız. Doğru ve zamanında düzenlenen masraf raporlarını düzgün şekilde kaydetmeli ve göndermelisiniz
  • Ödemeleri veya iadeleri onaylamadan önce, giderlerin doğru göründüğünü onaylayın. Yalnızca yeterli açıklama veya belgelerle desteklenen meşru faaliyetler veya hizmetler için onay verin ve bunların ilgili sözleşme şartlarıyla tutarlılığını doğrulayın ve
  • Alcon ile ilgili defter veya kayıtlara yanlış, yanıltıcı veya sahte girişler yapmayın, talep etmeyin veya bunlara olanak sağlamayın. Alcon'un iş yaptığı tarafların kayıtlarındaki bilgileri asla saklamaya çalışmayın. Alcon'un işleriyle ilgili bir kaydın yanlış, yanıltıcı veya sahte olabileceğini görür veya bundan şüphelenirseniz, bu Kurallarda belirtilen çekinmeden konuşma süreci aracılığıyla derhal bildirin.

  Kayıtların saklanması

  Alcon'un küresel kayıt saklama politikasının gerektirdiği süre boyunca resmi şirket kayıtlarını saklamalı ve tüm ek yerel yasal gereklilikleri yerine getirmelisiniz. Herhangi bir resmi yetkili tarafından talep edilen ya da zorunlu kılınan veya hukuk departmanının herhangi bir saklama talimatına tabi olan hiçbir belgeyi veya kaydı imha etmemeli, değiştirmemeli, silmemeli veya bertaraf etmemelisiniz. Şirket kayıtlarını saklama gereklilikleri, elektronik iletişimler dahil olmak üzere (iletişimin bir Alcon platformunda veya cihazında yapılmasına ve/veya saklanmasına bakılmaksızın) tüm Alcon iş belgeleri için geçerlidir.

  Kamu bilgilendirmeleri

  Doğru, eksiksiz ve geçerli düzenlemelere uygun raporları ilgili resmi yetkililere zamanında göndermeyi taahhüt ederiz. Bu, örneğin düzenleyici makamlara yapılan periyodik kazanç bildirimlerini ve şeffaflık raporlarını içerir. Bu bilgilendirmeleri yapmada görevliyseniz geçerli tüm yasal gerekliliklere ve şirket gerekliliklerine uymalısınız.

  Man sitting at a desk working on a computer.

  Uygulamada Bütünlük

   Bu Kurallar'ın "açıkça konuşma" bölümünde belirtildiği şekilde durumu derhal şirkete bildirmelisiniz. Müşteri ürünleri iade ederse hem müşteri hem de satış personeli hacme dayalı satış fiyat indirimi veya komisyon biçiminde haksız finansal avantajlar elde etmiş olabilir ve bu, hileli olarak değerlendirilebilir. Bu, ayrıca emniyet yetkililerine gönderilen Alcon mali beyanlarında gelirin ve alacakların yanlış beyan edilmesiyle sonuçlanabilir ve önemli miktarda olması halinde Alcon açısından resmi para cezalarına veya hapis cezalarına yol açabilir.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Etik Etkileşimler Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

   Tüm etkileşimlerimizi sorumlulukla ve dürüst bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

    Müşteri etkileşimlerimizi ve diğer profesyonel uygulamalarımızı sorumluluk ve dürüstlük içinde yürütmeyi taahhüt ederiz. Yüksek seviyede düzenlemelere tabi bir endüstride faaliyet gösterdiğimiz için piyasadaki eylemlerinizde rehber olarak belirli temel prensipleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Harekete geçmeden önce kendinize şu soruları sorun: 

    • Önce hastaları ve tüketicileri düşünüyor musunuz?
    • Net ve uygun bir amaçla hareket ediyor musunuz?
    • Doğru şekilde etkileşime geçiyor musunuz?
    • Doğru nedenle araştırma yapıyor musunuz? 
    • Sorumlulukla fonlama ve bağış yapıyor musunuz?

    Ayrıca, müşteri etkileşimlerimiz ve diğer profesyonel uygulamalar için geçerli olan yasal gerekliliklere, endüstri kurallarının gerekliliklerine ve şirket politikalarına uymalısınız.

    Piyasada adil ve rekabetçi bir biçimde sıkı rekabet etmeyi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, mükemmel müşteri hizmetlerimiz ve rekabetçi fiyatlarımızın değeri ile iş başarısı elde etmeyi taahhüt ederiz. Bu, şu anlama gelir:

    • Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve satış programlarımızı net, dürüst ve açık bir şekilde sunarız ve 
    • Haksız veya aldatıcı uygulamalar dahil haksız rekabet yöntemlerinde bulunmayız veya bunlara tolerans göstermeyiz.
    • Kendimiz, Alcon veya Alcon bağlantımız hakkında yanlış bilgi vermeyin ve 
    • Belirli bir pazarda veya pazarlarda rekabeti ortadan kaldırmak veya kısıtlamak amacıyla Alcon ve diğer şirketler arasında önceden planlanmış kasıtlı iş birliğini yansıtan koordineli faaliyetlerde bulunmayın.

    Tedarikçilerimizi, distribütörlerimizi ve Alcon adına hareket etmesi için sözleşme yapılan üçüncü tarafları da kendi uyduğumuz aynı yüksek dürüstlük standartlarına tabi kılarız. Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın Alcon Üçüncü Taraf Davranış Kuralları'nda belirtilen taahhütlere riayet etmelerini bekleriz.

    Bir üçüncü taraf ile sözleşme yapmadan önce şunları yapmanız beklenir:

    • Seçiminizi üçüncü tarafın liyakati, ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesi ve/ veya profesyonel becerileri ve saygınlığına dayalı olarak yapma ve
    • İlgili şirket üçüncü taraf tarama süreçlerini takip edin ve
    • Sözleşmeye üçüncü tarafın kanunlara ve ilgili Alcon politikalarına uyma yükümlülüğünü yansıtacak uygun hükümler eklendiğini doğrulama.

       
     Tedarikçiler için ayrıca şunları yapmalısınız:

    • Hiçbir hediyenin veya başka kişisel çıkarın veya aile çıkarının Alcon adına aldığınız iş kararlarınızı etkilemesine izin vermeyerek Alcon'un çıkarlarına en uygun şekilde hareket etme ve
    • Mevcut veya potansiyel bir tedarikçinin çalışanı üzerinde uygunsuz bir şekilde etki etmeye çalışmama.

    Alcon işlerini gerçekleştirirken bölgesel, ulusal, il, eyalet, ülke veya yerel kamu çalışanlarıyla ya da görevlileriyle etkileşimde bulunabilirsiniz. Ulusal veya kamusal sağlık sistemi bulunan ülkelerde, sağlık çalışanları da kamu görevlisi sayılabilir. 

    Sizden şunları yapmanızı bekleriz:

    • Yalnızca atanmış iş sorumluluklarınız dahilindeyse Alcon adına kamu çalışanları veya görevlileri ile irtibata geçme 
    • Kamu çalışanları veya görevlilerinden gelen soruları yanıt için uygun şirket irtibat yetkilisine yönlendirme
    • Ürünlerimizi ve iş faaliyetlerimizi düzenleyen resmi makamlarla saygı çerçevesinde iş birliği yapma 
    • Alcon bilgilerini resmi birimlere ya da temsilcilere gönderirken yalnızca doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayan bilgiler gönderme 
    • Alcon ile iş yapmaya veya Alcon lehine bir eylem gerçekleştirmeye yönelik uygunsuz bir teşvik ya da ödül verme veya teklif etme gibi algılanabilecek hiçbir şey yapmama ve
    • Kamu görevlileri ve resmi görevliler ile etkileşimler için geçerli olabilecek geçerli tüm etik standartlara ve yasal sınırlamalara (ör. kamu çalışanlarına, yüklenicilerine ve temsilcilerine hediyeler, yemekler, seyahat, eğlence/ağırlama, hizmetler, ödeme veya değerli öğeler teklif etmeya da sunmaya yönelik kısıtlamalar) uyma.

    Hangi kanunların ve kısıtlamaların geçerli olduğunu belirlemek için yerel uyumluluk yetkilinize veya bir şirket avukatına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

    Alcon'un iş konularıyla ilgili şirket dışındaki konuşmalarımız, şirket markamıza ve itibarımıza yönelik olarak kazanmış olduğumuz güveni etkileyebilir. Bilgi sağlarken doğru, net ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmamız önemlidir. Haber medyası veya yatırımcılar gibi çeşitli kitlelerle bizim adımıza şirket dışında konuşma konusunda yalnızca belirli çalışma arkadaşlarımız yetkilidir.

    İş sorumluluklarınız kapsamında yer almıyorsa şirket dışında Alcon adına iletişim kurmamalısınız. Şirket dışından aldığınız tüm soruları uygun şirket irtibat yetkilisine yönlendirmelisiniz. 

    Sosyal medya kullanımını destekliyoruz, ancak Alcon ile ilgili konuları, ürünleri ve hizmetleri tartışırken sosyal medyayı sorumlu bir şekilde ve şirket politikalarına uygun olarak kullanmalısınız. Herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşım yapmanın hem siz hem de Alcon için istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini unutmayın.

    Two people standing next to machinery talking.

    Uygulamada Bütünlük

     Yetkili bir şirket sözcüsü değilseniz kamuya açık olarak yayınlanan veya gönderilen hiçbir bilgiyi yanıtlamamalısınız. Bununla birlikte, uygun takip eyleminin düşünülebilmesi için [email protected] adresinde Kurumsal İlişkiler ekibinin bilgilendirilmesi önemlidir.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Etik İşlemler Aracılığıyla Güven Tesis Ederiz

     Rüşvetle Mücadele

     Rüşvete ya da herhangi bir biçimde rüşvet olarak algılanabilecek hiçbir şeye tolerans göstermeyiz. Rüşvet güveni zedeleyebilir ve dürüstlük ve paydaşlarımıza saygı taahhütlerimiz ile tutarsızdır. 

     Alcon ürünleri veya hizmetleri ile bağlantılı iş kararlarını uygunsuz şekilde etkilemek veya ödüllendirmek için değerli hiçbir şey (ör. bir ödeme, hediye, yemek, seyahat, eğlence/ ağırlama, kredi, hizmet veya bağış) teklif etmemeli, söz vermemeli, onaylamamalı veya sunmamalısınız. Yalnızca geçerli şirket politikalarına ve ayrıca teklif edilen alıcıya yönelik yasal gerekliliklere, endüstri kurallarına ve etik standartlarına uygun olması halinde mütevazı yemekler ve nominal değerde öğeler gibi iş nezaketleri teklif edebilir ve sunabilirsiniz. Ayrıca şirket prosedürlerinin gerektirdiği durumlarda Alcon üçüncü taraf tarama süreçlerine uymanız gerekir.
      

     Menkul kıymet alım satımı

     Zaman zaman işinizi yaparken Alcon veya başka bir şirketle ilgili bazı gizli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilerin, hisse senetleri ve tahviller dahil olmak üzere Alcon'un veya diğer şirketin menkul kıymetlerinin fiyatı üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olması durumunda, bu bilgiler kamuya açık olmayan maddi bilgi olarak kabul edilir.

     Hakkında önemli, kamuya açık olmayan bilgiye sahip olduğunuz herhangi bir şirketin menkul kıymetlerini satın almak, satmak, bunlarla alım- satım yapmak veya bunları bağışlamak ya da bu bilgilere dayalı olarak bir yatırım kararı alabilecek başka kişilere tüyo vermek etiğe aykırı ve yasa dışıdır. 

     Uluslararası ticaret kısıtlamaları

     Her gün uluslararası ticaret yapan küresel bir şirketiz. Uluslararası ticaret işlemlerinde yer alıyorsanız veya iş amaçları için herhangi bir Alcon ürününü uluslararası bir yere taşıyorsanız aşağıdaki konular için geçerli ayrıntılı ticaret mevzuatına uygunluk politikaları dahil olmak üzere geçerli tüm kanunlara ve şirket gerekliliklerine uymanız gerekmektedir:

     • İthalat ve İhracat Kontrolleri – Tüm Alcon ihracatları (hem maddi hem de gayrimaddi) ve ithalatları uygun şekilde sınıflandırılmış ve değerlenmiş olmalı ve geçerli tüm ithalat ve ihracat gerekliliklerine ve kısıtlamalarına uygun olmalıdır.
      • Gereklilikler yerel kanunlar kapsamında farklılık gösterebilir ve hem Alcon iştirakleri arasındaki transferler hem de Alcon ile harici taraflar arasındaki transferler için geçerlidir.
      • Ticari malları, profesyonel ekipmanları veya Alcon'la ilgili başka malları seyahat sırasında yanınızda taşımayı planlıyorsanız bunu yalnızca kanunların izin verdiği şekilde yapabilirsiniz. İhracat ve Yaptırım Ticaret Uyumluluğu personelinden ([email protected]) ve hedef bağlı kuruluşun Ticaret Uyumluluğu Yöneticisinden tavsiye ve ön onay alın.
     • Boykotlar – Bir ülkenin bir boykotu ile ilgili bir talep ya da soru üzerine harekete geçmeden önce şirketin bildirim ve onay gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Alcon, boykot talebine yanıt vermese veya uymasa bile bu doğrudur. Sorularınızı Alcon'un Küresel Ticaret Uyumluluk çalışanına iletiniz ([email protected]).
     • Ticari Yaptırımlar – Çeşitli hükümetler ülkeler, bölgeler, kuruluşlar ve şahıslar üzerinde ticaret kısıtlamaları uygular. Bir hükümet tarafından yaptırıma, kısıtlamaya veya engellemeye tabi tutulmuş olduğunu bildiğiniz veya böyle düşünmek için makul sebebiniz olan kuruluşlar veya şahıslarla şirket işi  yapmadan veya yapmayı taahhüt etmeden önce işlemlerin izin verilebilir olduğunu doğrulamalısınız. Bu, her türlü Alcon işlemi (ör. araştırma, üretim, tedarikçilerden satın alımlar, şirket ürünlerinin satışı, hibeler veya bağışlar, iş seyahati, finansal işlemler vb.) için geçerlidir. Yaptırıma tabi bölgeleri veya taraflar içeren tüm faaliyetler için Alcon'un Küresel Ticaret Mevzuatına Uygunluk personelinden ([email protected]) yazılı ön onay alınmalıdır. Geçerli durumlarda ilgili üçüncü taraf tarama prosedürlerine uymalısınız. 

     A shipping container at loading dock.

     Uygulamada Bütünlük

      Bilgi kamuya açık değilse arkadaşınızın sorusunu yanıtlamanız uygun olmaz. Kamuya açık olup olmadığından emin değilseniz şirket avukatına danışın.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!

      İthalat ve ihracata ilişkin yasal gerekliliklere her zaman uymalıyız çünkü bunların ihlal edilmesi bizi olası para ve hapis cezaları dahil ciddi risklere maruz bırakabilir. Durumu ele almanın en uygun yöntemini belirlemek için Küresel Ticaret Mevzuatına Uygunluk personeline danışın.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved