Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toplumda Güven Tesis Etme


Dürüstlük aracılığıyla güven tesis etme taahhüdümüz, etik bir küresel vatandaş olmayı içerir. Toplumla ve hizmet sunduğumuz topluluklarla toplumsal beklentileri karşılayacak ve amme yararına hizmet edecek şekilde etkileşimde bulunmayı taahhüt ederiz.

Güven Tesis etmek için şunları yaparız…


Etik Bir Küresel Vatandaş Olarak Güven Tesis Ederiz

Çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyoruz ve topluluklarımızda aşağıdaki yollarla fark yaratıyoruz:

  Karşılanmamış tıbbi ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmaya yönelik köklü geleneğimizle gurur duyuyoruz. Vakıflar ve diğer kanallar aracılığıyla, bağış stratejimize uygun şekilde yasal kuruluşlara ve başka hayır amaçları için para ve Alcon ürünleri bağışında bulunuyoruz ve ticari varlık gösterdiğimiz yerlerdeki yasal topluluk faaliyetlerini destekliyoruz. Ayrıca acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için gereken afet yardımlarını ve insani yardımları sağlıyor ve çalışanların topluluk kuruluşlarına yardımcı olmak üzere kendi zamanlarını gönüllü olarak ayırmaları için fırsatlar düzenliyoruz. Dikkatli bağışlar ve topluluğa aktif katılım aracılığıyla sosyal sorumluluğumuzu kabullenmemiz, insanları ve toplulukları desteklemeye ilişkin sarsılmaz taahhüdümüzü yansıtıyor.

  Alcon'da kaynakların etkili kullanımını ve çevrenin korunmasını destekleyen sorumlu politikalar, prosedürler ve uygulamalar benimseyerek iş faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemeye çalışıyoruz. Tesis emisyonlarımızı yasal sınırlar dahilinde tutmak için çevresel kontroller benimsiyor, bulunduruyor ve izliyoruz. Ayrıca yeni bir ürün tasarlama, yeni bir pazarla bağlantı kurma, tesisleri yeniden modelleme, yeni bir süreç oluşturma veya iş kazanma gibi mevcut ve yeni iş faaliyetlerimizin çevresel risklerini ve etkilerini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca yeni bina inşaatı ve tesis değişiklikleri sırasında çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyoruz.

  Ürünün fikir aşamasından tasarım, üretim ve dağıtım aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca şunları taahhüt ediyoruz:

  • Doğal kaynakları koruma
  • Atıkları ve materyalleri azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme
  • Sera gazı emisyonlarını ve çevreyi etkileyen diğer emisyonları azaltmak
  • Çevre dostu materyaller bulma
  • Ürün ambalajının ve tüketici kullanımı sonrası oluşan atıkların azaltılması ve
  • Çevre ile ilgili geçerli tüm yasal gerekliliklere uyma.

  Alcon Üçüncü Taraf Davranış Kuralları'nda belirtildiği şekilde, tedarikçilerimizden uyum ve çevresel sürdürülebilirlik konularında aynı taahhüde sahip olmalarını bekliyoruz.

  Herkese değer verilerek saygı çerçevesinde muamele edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve dolayısıyla, temel insan haklarını sürdürme ve desteklemenin öneminin farkındayız. İşçi haklarına saygı göstermeyi, istihdam ve insan hakları kanunlarına uymayı ve iş operasyonlarının veya tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında herhangi bir çocuk işçiliği, modern kölelik veya insan kaçakçılığı yaşanmasını önlemeyi taahhüt ediyoruz. Çalışanların özgürce örgütlenme haklarına ve toplu sözleşme seçme haklarına saygı duyuyoruz. 

  Etik bir küresel vatandaş olmanın, siyasi süreçlere katılımı içerdiğine inanıyoruz. Siyasi süreçlere, yalnızca belirlenmiş şirket süreçlerini takip eden uygun eğitim almış çalışma arkadaşlarımız aracılığıyla katılıyoruz. Siyasi katkılar kanunlarca sıkı bir şekilde kontrol edilir ve bazı hükümetlerce yasaklanmıştır. Geçerli kanunlar kapsamında izin verilen ve şirket avukatının önceden yazılı izninin alındığı durumlar haricinde, herhangi bir siyasi makam adayını veya herhangi bir siyasi partiyi, görevliyi ya da komiteyi desteklemek için hiçbir Alcon fonu, malı ya da çalışma arkadaşı hizmeti teklif edemez, sağlayamaz, bunlar için yetki veremez veya bunları düzenleyemezsiniz.

  Kendi ülkenizin, eyaletinizin veya diğer siyasi birimlerin yasal siyasi süreçlerine sivil vatandaşlar olarak katılmanızı teşvik ediyoruz. Siyasi partiler, adaylar, etkinlikler veya davalar için sağladığınız her türlü bireysel destek tamamen gönüllü olmalıdır. Şirket için çalıştığınız sürede veya şirket tesislerinde siyasi faaliyet yürütemezsiniz ve bu faaliyetleri desteklemek için kendi kaynaklarınızı kullanmalısınız. Alcon bireysel sıfatla resmi temsilcilerinizle iletişim kurmanızı teşvik etse de Alcon tarafından atanan iş sorumluluklarınızın bir parçası olmadığı sürece Alcon adına bu tür iletişimlerde bulunmamalısınız.

  Her yıl, binlerce özel Alcon çalışma arkadaşı komşularımıza yardımcı olmak ve yaşadığımız ve çalıştığımız şehirleri güçlendirmek  için zaman ayırır ve becerilerini kullanırlar.

  habitat associate construction worker smiling at camera

  Uygulamada Bütünlük

   Hayır. Şirket fonlarını, tesislerini veya diğer kaynaklarını bir siyasi partiye ya da adaya herhangi bir kişisel destek sağlamak için kullanmamalısınız. Şirket iş amaçları için bu tür bir etkinlik düzenlemek isterse bu, yerel kanunlar kapsamında izin verilmesi ve bir şirket avukatından önceden yazılı olarak onay alınması halinde yapılabilir.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Kurallarımız'ı Sorumlulukla Uygulayarak Güven Tesis Ederiz

   İşimizi dürüstlükle sürdürmeyi taahhüt ederiz ve Kurallarımız, çalışma arkadaşlarımızın bu beklentiyi yerine getirmelerine yardımcı olmada önemli bir etmendir. Kurallarımız, Alcon'un küresel dürüstlük ve uyum programının temelini teşkil eder. Bu bir sözleşme değildir ve herhangi bir belirli iş hakkı vermez ya da herhangi bir belirli süre boyunca istihdamı garanti etmez. Kuralların en güncel versiyonuna erişmek için Küresel Bütünlük ve Uyum web sitemizi veya Alcon.com'u ziyaret ediniz.

   İlgili politikalar

   Kurallar, şirketin etik iş yapmaya yönelik ilgili yasal gereklilikler ve toplumsal beklentilere uymasına yardımcı olarak daha spesifik küresel, bölgesel ve yerel şirket politikaları ile desteklenmiştir. Yerel yasalara, endüstri kurallarına veya yerel şirket gerekliliklerine dayalı daha sıkı yerel gereklilikler varsa bu Kurallar ve şirket politikaları kapsamındaki gerekliliklerin yerini alır. Ayrıca, bu Kurallar'da ve şirket politikalarında ifade edilen ve yerel gerekliliklerden daha sıkı olan her şey yerel gerekliliklerin yerini alır.

   Düzeltici eylemler ve disiplin işlemleri

   Yaptığımız işle ve bu Kurallar ve ilgili politikalar ile kendimiz için belirlemiş olduğumuz beklentilerle gurur duyuyoruz. Bu beklentilerin ihlal edilmesini son derece ciddiyetle ele alıyoruz.

    • Bu Kurallar'ın, bir şirket politikasının ya da prosedürünün veya kanunların ihlali
    • Bilinen veya şüphelenilen bir olayı bildirmeme
    • Bilerek yanlış bildirimde bulunma
    • Bir soruşturmada iş birliği yapmayı reddetme veya
    • Bir yöneticinin olası bir sorunu kasti olarak görmezden gelmesi veya bir ihlali ya da endişeyi ele almak için uygun şekilde hareket etmemesi.

    Ayrıca, kanunların ihlal edilmesi halinde bir resmi kurum veya bir mahkeme Alcon'a ve/ veya şahıslara hukuki ve/veya maddi cezalar verebilir.

    Tasdik gerekliliği

    Kurallara ilişkin eğitimi periyodik olarak tamamlamanız beklenmektedir. Eğitimin sonunda, eğitimi tamamladığınızı, okuduğunuzu, anladığınızı, Kuralların beklentilerini takip ettiğinizi, dürüstlük ve kişisel sorumluluk ile hareket ederek güven tesis edeceğinizi onaylamanız istenecektir. Ayrıca zaman zaman, kişisel çıkarlarınız ile Alcon'un çıkarları arasında mevcut veya olası tüm çıkar çatışmalarını Alcon'a bildirdiğinizi teyit etmeniz istenecektir.

    Unutmayın, güven önemlidir ... ve sizinle başlar!

    group of people smiling in a meeting
    Man sitting at desk having a conversation with the person sitting across from him.

    Uygulamada Bütünlük

     All Rights Reserved