Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bizalom kiépítése a társadalomban


A bizalom tisztességes hozzáállással történő kiépítésére vonatkozó elkötelezettségünk magában foglalja az etikus globális polgárrá válásunkat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy olyan módon kapcsolódjunk a társadalomhoz és az általunk kiszolgált közösségekhez, amely megfelel a társadalmi elvárásoknak, és a köz érdekét szolgálja.

Bizalmat építünk ki a következők által:...


Bizalmat építünk azáltal, hogy etikus globális polgárrá válunk

A köz érdekét szolgáljuk, és valódi változást hozunk a közösségeink életébe:

  Büszkék vagyunk arra a hosszú ideje fennálló hagyományunkra, hogy elősegítjük az orvosi és közösségi szükségletekkel kapcsolatos hiányosságok megszüntetését. Alapítványok segítségével és egyéb módokon pénzbeli hozzájárulást és Alcon termékeket biztosítunk a megfelelő szervezetek számára jótékonysági célokra, az adományozási stratégiánknak megfelelően, és támogatást biztosítunk a megfelelő közösségi tevékenységekhez azokon a területeken, ahol üzleti tevékenységeket folytatunk. Emellett katasztrófavédelmi és humanitárius segítséget biztosítunk szükség szerint a vészhelyzeti szükségleteknek megfelelően, és lehetőségeket biztosítunk az alkalmazottak számára, hogy az idejüket közösségi szervezeteknek való önkénteskedésre áldozzák. Az, hogy jól átgondolt adományozással és aktív közösségi részvétellel elismerjük a társadalmi felelősségünket, tükrözi az azzal kapcsolatos tántoríthatatlan elkötelezettségünket, hogy támogassuk az embereket és a közösségeket.

  Az Alcon vállalatnál törekszünk arra, hogy minimálisra csökkentsük a vállalati tevékenységeink által kifejtett hatást azáltal, hogy felelősségteljes irányelveket, eljárásokat és gyakorlatokat alkalmazunk, amelyek elősegítik az erőforrások hatékony felhasználását, valamint védik a környezetet. Környezetvédelmi vezérlőelemeket telepítünk, alkalmazunk és monitorozunk, hogy a létesítményeink kibocsátási értékeit a törvényes határértékeken belül tarthassuk. Emellett folyamatosan kiértékeljük a meglévő és új üzleti tevékenységeink környezetvédelmi kockázatait és hatásait, például új termék tervezése, új piacon való megjelenés, létesítmények felújítása, új eljárások kiépítése és vállalat felvásárlása esetén. Az új épületek építése és a létesítmények átalakítása során is támogatjuk a környezeti szempontból fenntartható gyakorlatokat.

  A termék életciklusa során a termék ötletének megszületésétől és a megtervezéstől kezdve az előállításig és a forgalmazásig elkötelezettek vagyunk a következők mellett:

  • természeti erőforrások megőrzése,
  • hulladékok és felhasznált anyagok csökkentése, ismételt felhasználása és újrahasznosítása,
  • Az üvegházhatású gázok és más, a környezetre ható kibocsátások csökkentése
  • környezetbarát anyagok beszerzése,
  • A termékcsomagolás és a fogyasztás utáni hulladék csökkentése, és
  • megfelelőség minden vonatkozó, környezetvédelemmel kapcsolatos jogi követelmény esetében.

  Az Alcon Külső felek magatartási kódexe című dokumentumában foglaltaknak megfelelően a beszállítóinktól is ugyanezt a megfelelőséggel és környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos elkötelezettséget várjuk el.

  Hiszünk abban, hogy minden embert méltón és tiszteletteljesen kell kezelni, és ebből kifolyólag felismerjük az alapvető emberi jogok fenntartásának és támogatásának fontosságát. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az üzleti tevékenységünk és ellátási láncunk egészében tiszteletben tartsuk a munkavállalók jogait, megfeleljünk a munkaügyi és emberi jogi törvényeknek, és megakadályozzuk a gyermekmunkát, a modernkori rabszolgaságot és az emberkereskedelmet. Tiszteletben tartjuk a munkavállalók szabad egyesülési jogát. 

  Hiszünk abban, hogy az etikus globális polgárként való fellépés a politikai folyamatokban való részvételt is magában foglalja. A politikai folyamatokban kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársak révén veszünk részt, akik az ezt a célt szolgáló vállalati folyamatoknak megfelelően járnak el. A politikai hozzájárulásokra szigorú törvényi előírások vonatkoznak, és bizonyos kormányok tiltják őket. Az Ön számára tilos az Alcon pénzügyi eszközeit, tulajdontárgyait vagy szolgáltatásait arra vonatkozóan felajánlani, biztosítani, jóváhagyni vagy elintézni, hogy bármely politikai szerepkör betöltésére pályázó bármely jelöltet, bármely politikai pártot, képviselőt vagy bizottságot támogasson, mely alól kivételt képez az az eset, ha a vonatkozó törvényi szabályozások engedélyezik ezt, és Ön rendelkezik a vállalat egyik jogászának előzetes, írásos jóváhagyásával.

  Bátorítjuk Önt arra, hogy magánszemélyként teljes mértékben részt vegyenek az országuk, államuk vagy egyéb politikai egységük törvényes politikai folyamataiban. Bármely egyéni támogatás, amelyet Ön politikai pártoknak, jelölteknek, eseményeknek vagy ügyeknek biztosít, kizárólag önkéntes alapú lehet. Nem folytathat politikai tevékenységeket a munkaidejében és a vállalat tulajdonában álló területeken, és csak a saját erőforrásait használhatja fel a tevékenység támogatására. Bár az Alcon bátorítja Önt arra, hogy magánszemélyként kommunikációt folytasson a kormányzat képviselőivel, Ön kizárólag akkor folytathat ilyen kommunikációt az Alcon nevében, ha ez részét képezi az Alcon vállalat által meghatározott munkaköri kötelességeinek.

  Minden évben az Alcon több ezer kijelölt munkatársa ajánlja fel önkéntes módon az idejét és a tehetségét, hogy segítséget biztosítson a szomszédaink számára, és erősítse azokat a városokat,  amelyekben élünk és dolgozunk.

  egy építőiparban dolgozó építőmunkás a kamerába mosolyog

  Tisztesség a gyakorlatban

   Nem, az Ön számára tilos a vállalat pénzügyi eszközeit, létesítményeit és egyéb erőforrásait arra használni, hogy személyes támogatást nyújtson egy politikai párt vagy jelölt számára. Ha a vállalat szeretne ilyen eseményt szervezni üzleti célokból, akkor erre csak akkor kerülhet sor, ha a helyi törvények engedélyezik, és a vállalat egyik jogásza az előzetes írásos jóváhagyását adta hozzá.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Bizalmat építünk ki a kódexünk felelősségteljes alkalmazásával

   Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az üzletmenetünket tisztességes módon folytassuk, és a Kódexünk létfontosságú részét képezi annak, hogy elősegítjük ezen elvárás alkalmazottaink általi teljesítését. A Kódexünk jelenti az Alcon globális tisztességességi és megfelelőségi programjának alapját. Nem szerződés, és nem biztosít konkrét alkalmazotti jogokat, valamint nem garantálja az alkalmazotti jogviszony adott időn át történő fennmaradását. A Kódex legfrissebb verzióját a tisztességes eljárással foglalkozó és megfelelőségi részleg belső webhelyén vagy az Alcon.com oldalon tekintheti meg.

   Vonatkozó irányelvek

   A Kódexet további, specifikusabb jellegű globális, regionális és helyi vállalati irányelvek és eljárások támogatják, amelyek elősegítik, hogy a vállalat megfeleljen az etikus üzletmenettel kapcsolatos vonatkozó jogi követelményeknek és társadalmi elvárásoknak. A szigorúbb helyi követelmények, legyen szó akár helyi törvényen, iparági szabványon vagy helyi vállalati előírásokon alapuló követelményekről, elsőbbséget élveznek a jelen Kódexben és vállalati irányelvekben foglalt követelményekkel szemben. Emellett a jelen Kódexben és vállalati irányelvekben foglalt olyan követelmények, amelyek szigorúbbak a helyi előírásoknál, elsőbbséget élveznek a helyi előírásokkal szemben.

   Javító és fegyelmi intézkedések

   Büszkék vagyunk a tevékenységekre és a magukkal szemben a jelen Kódexben és a vonatkozó irányelvekben támasztott elvárásokra. Az elvárások megsértését nagyon komolyan vesszük.

    • a jelen Kódex, egy vállalati irányelv vagy eljárás vagy a törvény megsértése,
    • egy ismert vagy gyanított incidenssel kapcsolatos jelentéstétel elmulasztása,
    • tudatosan hamis jelentéstétel,
    • egy kivizsgálással kapcsolatos együttműködés megtagadása, illetve
    • egy lehetséges probléma szándékos figyelmen kívül hagyása egy vezetőségi tag által, vagy a megfelelő intézkedés elmulasztása egy előírásszegés vagy aggály kezelésével kapcsolatban.

    Emellett törvénysértés esetében egy kormányzati ügynökség vagy bíróság polgárjogi és/vagy büntetőjogi szankciókat foganatosíthat az Alcon vállalattal és/vagy magánszemélyekkel szemben.

    Elismervény szükséges

    Elvárjuk, hogy időszakosan képzésen vegyen részt a Kódexszel kapcsolatban, és a képzés részeként arra fogjuk kérni, hogy ismerje el, hogy megkapta, elolvasta, megértette és követni fogja a Kódexben foglalt elvárásokat. Emellett annak tanúsítására is meg fogjuk kérni, hogy jelentést tett az Alcon felé bármely tényleges, potenciális vagy vélt összeférhetetlenségről, amely az Ön személyes érdekei és az Alcon érdekei között fennáll.

    Ne feledje: a bizalom számít ... és Önnel kezdődik!

    egy találkozón mosolygó emberek egy csoportja
    Az íróasztalnál ülő személy a vele szemben ülő személlyel beszélget.

    Tisztesség a gyakorlatban

     All Rights Reserved