Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bizalom kiépítése tisztességes hozzáállással


A jelen Üzleti magatartási kódex („Kódex”) meghatározza, hogy mi a hozzáállásunk lényege, és hogyan végezzük az üzleti tevékenységeinket. Minden munkatársunktól és az Alcon Igazgatósági tanácsától egyaránt elvárjuk, hogy a Kódexnek megfelelően járjon el.

Az erős, bizalmat szorgalmazó vállalati kultúra kiépítése a közös felelősségünk. Az etikus és felelősségteljes viselkedéssel kapcsolatos hírnevünk az általunk nap mint nap hozott döntéseken alapul.

Bizalmat építünk ki a következők által:...


Bizalmat építünk azáltal, hogy tisztességesen cselekszünk

Együtt kell dolgoznunk azért, hogy elnyerhessük és megtarthassuk az érdekelt feleink bizalmát: páciensek és ügyfelek, a termékeinket használó és szolgáltatásainkat igénybe vevő egészségügyi szakemberek, egyéb üzleti partnerek, a befektetőink, szabályozó hatóságok és az Alcon-munkatársaink.

Miért fontos ez? Mert az emberek olyan vállalatokkal és személyekkel folytatnak üzleti kapcsolatot, akikre számíthatnak és akikben megbízhatnak. Mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ilyen fajta vállalat legyünk. Az általunk meghozott egyedi és kollektív döntésekkel elnyerhetjük vagy elveszíthetjük az érdekelt feleink bizalmát.

A bizalom számít, és Önnel kezdődik

Amikor a bizalom megtörik, az kockázatot jelent, többek között:

 • személyi károk keletkezhetnek,
 • csorba eshet az Alcon hírnevén vagy pénzügyi helyzetén,
 • káros jogi következményei lehetnek, többek között bírságok és büntetések, valamint
 • képtelenné válhatunk a tehetséges alkalmazottak toborzására és megtartására.

El kell kerülnünk ezeket a kockázatokat, hogy az összes erőforrásunkat arra összpontosíthassuk, hogy teljesíteni tudjuk az emberek kiváló látásának biztosításával kapcsolatos küldetésünket. Hogyan érhetjük ezt el? Úgy, hogy elkötelezettek maradunk a tisztességes viselkedéssel kapcsolatban a munkahelyen, a piacon és a társadalomban egyaránt. Ez azt is magában foglalja, hogy az üzleti tevékenységünknek helyet adó összes ország törvényeit betartjuk. 

  • Tisztességes és tiszteletteljes viselkedés másokkal szemben, folyamatosan az értékeinknek és elvárt viselkedési módjainknak megfelelően
  • Felelősségre vonhatóság a jelen Kódex elvárásainak teljesítésével kapcsolatban
  • A vonatkozó törvények és iparági szabványok követése
  • Az Alcon azon irányelveinek és eljárásainak követése, amelyek érvényesek az adott személy munkakörére, az esetleges szigorúbb helyi előírásokat is beleértve
  • Kérdések feltétele, ha segítségre van szüksége
  • Szólaljon fel, hogy jelentse jelen Kódex ismert vagy feltételezett megsértését, és
  • A vállalatunk azzal kapcsolatos elköteleződésének támogatása, hogy etikus globális polgárokká váljunk.
  • Munkatársaik ösztönzése és támogatása
  • Etikus döntéshozatal kialakítása és előmozdítása
  • A vállalati értékek és politikák támogatása
  • Nyitott és megközelíthető viselkedés tanúsítása, hogy a munkatársak ne érezzék feszélyezve magukat a felszólalást illetően
  • Meghallgatás és nyomon követés, a kérdések és aggályok pártatlanul és tapintattal történő kezelése
  • Segítségkérés a felmerülő problémák megoldásához, beleértve adott esetben azok továbbítását, és
  • a megfelelő lépések megtétele a megtorlás megelőzésére a felelősségi körükben.

  Az Alcon üzletmenetének folytatása közben használja a jelen Kódexet etikai iránytűként. Az érdekelt feleink, a termékeink előnyeit végső soron élvező pácienseket és fogyasztókat is beleértve, mindegyikünkkel szemben ezt az elvárást támasztják.

  Az, hogy mit tesz, és hogyan teszi, valódi fontossággal bír.

  Szemészeti szűrővizsgálaton részt vevő nő.
  Emberek egy csoportja, akik kezeiket középre helyezik.
  Iránytű a bal kezében.

  Tisztességességre alapuló vállalati kultúránk

  Minden a vállalati kultúránkkal kezdődik. Az értékeink és viselkedési formáink globálisan összetartanak minket egy közös, tisztességes vállalati kultúrával kapcsolatos elkötelezettségben. Etikai alapot teremtenek a számunkra, amellyel bizalmat kiépítő üzleti kapcsolatokat tarthatunk fenn. A társaság hat alapértéke, amelytől elvárjuk, hogy kövesse azokat tevékenysége folyamán, a mellékelt ábrán látható.

  Amit mi teszünk, kritikus fontosságú, hogy segítsünk az embereknek kiválóan látni; az eljárásaink módjával megszerezhetjük az ügyfeleink, befektetőink, munkatársaink és a vállalat egyéb érdekelt feleinek bizalmát.

  Infografikus diagram körvonalakkkal, melyek középpontjában az emberek vannak a következő hat értékkel és mindegyik egy rövid magyarázattal.

  Bizalmat építünk ki a felszólalás által

  Szólaljon fel, és tegyen fel kérdéseket

  Azt szeretnénk, ha bátran felszólalna, és szükség esetén segítséget kérne. Tegyen fel kérdéseket, ha valami nem egyértelmű, legyen szó akár munkával kapcsolatos elvárásról, elvégzendő feladatról vagy a jelen Kódex gyakorlatba ültetéséről. Bizonyos esetekben a legjobb, amit tehet, hogy azonosítja a megfelelő kérdést, és segítségért folyamodik. Nincs gond azzal, ha nem rendelkezik minden válasszal; az Ön felelőssége az, hogy kérdéseket tegyen fel, és szükség esetén segítséget kérjen. Nincs egyedül; rendelkezésre állnak a támogatásához szükséges megfelelő források.

   • Az adott cselekedet megfelel a törvény, az agázati szabályok és a jelen Kódex tartalmának és szellemiségének?
   • Ez a cselekedet elősegítené az Alcon számára az érdekelt felei bizalmának fenntartását?
   • Okozhat bármilyen károsodást a cselekedet?
   • Szégyenbe sodorhatja az adott cselekedet az Alcon vállalatot, illetve okozhatja az Alcon hírnevének vagy hitelességének csorbulását?
   • A cselekedet rossz fényt vethet Önre és a személyes integritására?

   Szólaljon fel, hogy hangot adhasson az aggodalmainak

   Ha valamivel kapcsolatban úgy véli, hogy nem helyes, vagy valamilyen aggodalma van, akkor arról a vállalat azonnal tudni szeretne. Ily módon ha probléma merül fel, a vállalat gyorsan és megfelelőképpen kezelheti a helyzetet, ezáltal megelőzve a károkat és a probléma súlyosbodását. Bízzon az ösztöneiben. Elvárjuk Öntől, hogy azonnal felszólaljon, ha valamilyen kérdése vagy aggodalma van, különösen akkor, ha valami olyanról tud vagy olyat gyanít, amely sértheti a törvényi előírásokat, a jelen Kódexet vagy a vállalati irányelveket.

   Ahhoz, hogy sikeresen véghezvihessük a küldetésünket, el kell nyernünk és fenn kell tartanunk a vállalat érdekelt feleinek bizalmát. Ennek eléréséhez elvárjuk Öntől, hogy szükség esetén felszólaljon.

    Amikor hangot ad az aggodalmainak, vagy a vállalat információkat kér Öntől, akkor azt várjuk el, hogy az alábbiak biztosításával tisztességesen járjon el:

    • igaz információk jóhiszemű biztosítása, még akkor is, ha nincs tisztában minden részlettel,
    • titoktartás fenntartása, valamint
    • Teljes körű együttműködés, beleértve az információnyújtást bármely vizsgálat során.

    A jóhiszemű felszólalás nem jelenti azt, hogy feltétlenül Önnek van igaza, de úgy kell vélnie, hogy igazak az Ön által biztosított információk.

    Ha etikátlan vagy nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos aggályait felveti, olyan eljárásra számíthat, amely tiszteletben tartja és védi az összes érintettet, beleértve a következőket:

    • egy lehetőséget arra, hogy bizalmas módon és az engedélyezett esetekben névtelenül jelentést tegyen,
    • egy lehetőséget arra, hogy meghallgassák Önt, és komolyan vegyék az Ön által közölteket,
    • Az aggály alapos felülvizsgálata és/vagy kivizsgálása, és
    • lehetőségeket az utánkövetésre.

    A megtorlás semmilyen formáját nem tűrjük el senkivel szemben, aki jóhiszeműen szólal fel, kivizsgálásban vesz részt, panaszt vagy jelentést nyújt be. Az Alcon összes felettese felelős azért,  hogy megfelelő lépéseket tegyen a megtorlással szemben az illetékességi területein. A felszólalókkal szembeni megtorlás, legyen az bár közvetlen vagy közvetett, fegyelmi intézkedések alapját jelenti.

    Ha kérdései vagy aggodalmai vannak, akkor bátorítjuk arra, hogy beszéljen a felettesével az Ön által kényelmesnek ítélt mértékig. Emellett a következő erőforrások egyikével is felveheti a kapcsolatot:

    • a vezetőség bármely más tagja,
    • a humán erőforrás osztály valamely tagja,
    • egy tisztességes eljárással foglalkozó és megfelelőségi munkatárs,
    • az Alcon jogi osztályának valamely tagja, vagy
    • az Ethics segélyvonal (telefonos vagy webalapú)

    Ha felszólalásra kerül a sor, akkor a bátorsággal kapcsolatos értékünknek megfelelően jár el, és hozzájárul, hogy az Alcon tisztességesen végezhesse az üzleti tevékenységét.

    Az Alcon Ethics segélyvonal egy független módon működtetett, biztonságos és bizalmas online és telefonos szolgáltatás, amely napi 24 órában, a hét minden napján és számos nyelven rendelkezésre áll. Az aggodalmak névtelenül bejelenthetők a Segélyvonalon keresztül, ahol a helyi törvények erre lehetőséget adnak.

    Két ember beszélget egymással szemben ülve.
    Három ember ül egy asztalnál egy találkozón.

    Tisztesség a gyakorlatban

     Mindegy, hogy hogyan tesz bejelentést az aggodalmával kapcsolatban, a megtorlás mindenképpen elfogadhatatlan. Ha Ön úgy véli, hogy megtorlásban volt része egy aggodalommal kapcsolatos jelentéstétel miatt, vagy megtorlással fenyegették, vegye fel a kapcsolatot a humán erőforrás vagy a tisztességes eljárással foglalkozó és megfelelőségi részleg egyik munkatársával.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Az Alcon Ethics Helpline eléréséhez látogasson el az Alcon.Ethicspoint.com oldalra, vagy használja ezt a QR-kódot:

     Etikai segélyvonal QR-kódja
     All Rights Reserved