Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Budowanie zaufania dzięki uczciwości


Niniejszy Kodeks postępowania w biznesie („Kodeks”) określa, co jest dla nas ważne i jak prowadzimy naszą działalność. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy i Zarząd firmy Alcon będą postępować zgodnie z Kodeksem.

Budowanie silnej kultury korporacyjnej, która wspiera zaufanie, jest naszym wspólnym obowiązkiem. Nasza reputacja w zakresie etyki i odpowiedzialności opiera się na decyzjach, które codziennie podejmujemy.

Budujemy zaufanie przez…


Budujemy zaufanie przez uczciwe postępowanie

Musimy współpracować, aby zdobyć i utrzymać zaufanie naszych interesariuszy: pacjentów i konsumentów, pracowników ochrony zdrowia, którzy korzystają z naszych produktów i usług, a także partnerów biznesowych, inwestorów, agencji regulacyjnych oraz współpracowników.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ ludzie prowadzą interesy z firmami i osobami, na które mogą liczyć i którym mogą zaufać. Dążymy do tego, aby być taką firmą. Indywidualne i zbiorowe decyzje, które podejmujemy, mogą przyczynić się do zdobycia lub utraty zaufania naszych interesariuszy.

Zaufanie ma znaczenie. Zacznij od siebie

Gdy tracimy zaufanie, stwarzamy ryzyko, takie jak:

 • szkoda dla ludzi,
 • szkoda dla reputacji lub finansów firmy Alcon,
 • negatywne skutki prawne, w tym grzywny i kary, oraz
 • niemożność rekrutowania i zatrzymywania utalentowanych pracowników.

Musimy unikać ryzyka, więc ukierunkowujemy wszystkie nasze zasoby na realizację naszej misji, polegającej na pomaganiu ludziom widzieć lepiej. Jak to robimy?  Wypełniając zobowiązanie do uczciwego działania w miejscu pracy, na rynku i w społeczeństwie. Dotyczy to również przestrzegania prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. 

  • wykazywania się uczciwością i szacunkiem dla innych, nieustannego postępowania zgodnie z naszymi wartościami i zwyczajami;
  • odpowiedzialności za spełnianie wymagań zawartych w niniejszym Kodeksie;
  • przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i kodeksów branżowych;
  • przestrzegania zasad i procedur służbowych, w tym wszelkich bardziej rygorystycznych wymagań lokalnych;
  • zadawania pytań w przypadku wątpliwości;
  • Wyrażaj swoją opinię i zgłaszaj znane naruszenia Kodeksu lub podejrzenia o jego naruszenie ,
  • wspierania zaangażowania naszej firmy w bycie etycznym obywatelem świata.
  • Inspirowanie i wspieranie współpracowników
  • Prezentowanie i promowanie etycznego podejmowania decyzji
  • Wspieranie zasad i wartości firmy
  • Otwartość i dostępność, aby pracownicy mogli swobodnie zgłaszać problemy;
  • Uważne słuchanie i podejmowanie odpowiednich działań, udzielanie odpowiedzi na pytania i zajmowanie się problemami z zachowaniem bezstronności i zrozumieniem
  • Szukanie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów, a także przekazywanie ich do na wyższe poziomy firmy, i
  • Podejmowanie odpowiednich kroków, aby zapobiegać działaniom odwetowym w obszarze swoich odpowiedzialności.

  Niniejszy Kodeks powinien stanowić dla Ciebie rodzaj kompasu etycznego w prowadzeniu działalności biznesowej w imieniu Alcon. Nasi interesariusze, w tym pacjenci i klienci, którzy ostatecznie czerpią korzyści z używania naszych produktów, liczą na każdego z nas.

  Twoje działania i sposób, w jaki je wykonujesz, mają znaczenie.

  Kobieta w trakcie badania przesiewowego wzroku.
  Grupa ludzi tworząca okręg rękoma skierowanymi przed siebie.
  Kompas trzymany w lewej dłoni.

  Nasza kultura uczciwości

  Wszystko zaczyna się od naszej kultury. Nasze wartości i zachowania jednoczą nas globalnie we wspólnym zaangażowaniu w kulturę opartą na uczciwości. Tworzą one etyczne fundamenty, które pozwalają na interakcje biznesowe budujące zaufanie. Sześć podstawowych wartości firmy, których przestrzegania oczekujemy od pracowników, przedstawiono na poniższym rysunku.

  To co robimy jest niezbędne, aby pomóc ludziom lepiej widzieć. Sposób, w jaki to robimy, pomaga nam zdobyć zaufanie naszych klientów, inwestorów, współpracowników i innych interesariuszy firmy.

  Na infografice w formie koła, w którego centrum znajduje się napis „Ludzie”, otoczony następującymi sześcioma wartościami i krótkim wyjaśnieniem każdej z nich.

  Budowanie zaufania przez zgłaszanie problemów

  Nie wahaj się zadawać pytań

  Chcemy, aby każdy mógł zgłosić problem i uzyskać pomoc, gdy jej potrzebuje. Zadawaj pytania, gdy masz wątpliwości, niezależnie od tego, czy dotyczy to oczekiwania związanego z pracą lub stosowania niniejszego Kodeksu bądź innej polityki. Zadawaj pytania, gdy masz wątpliwości, niezależnie od tego, czy dotyczy to oczekiwania związanego z pracą lub stosowania niniejszego Kodeksu bądź innej polityki. To oczywiste, że nie znasz wszystkich odpowiedzi. Twoim obowiązkiem jest zadawanie pytań i zwracanie się o pomoc. Inni są w podobnej sytuacji. W Alcon mamy odpowiednie zasoby służące wsparciem.

   • Czy działanie jest zgodne z literą i duchem prawa, kodeksami branżowymi i niniejszym Kodeksem?
   • Czy to działanie pomoże firmie Alcon utrzymać zaufanie jej interesariuszy?
   • Czy to działanie może spowodować jakiekolwiek szkody?
   • Czy to działanie może w jakiś sposób postawić firmę Alcon w trudnym położeniu lub zaszkodzić jej reputacji czy wiarygodności?
   • Czy to działanie może źle świadczyć o mnie i mojej uczciwości?

   Nie wahaj się zgłaszać wątpliwości

   Jeśli coś wydaje się niewłaściwe lub masz wątpliwości, firma chce od razu o tym wiedzieć. Dzięki takiemu podejściu, w przypadku wystąpienia problemu firma może szybko i odpowiednio na niego zareagować, aby zapobiec szkodom lub pogorszeniu sytuacji. Zaufaj swojej intuicji. Oczekujemy, że będziesz natychmiast zgłaszać wszelkie pytania lub wątpliwości, zwłaszcza jeśli wiesz o czymś lub podejrzewasz coś, co mogłoby stanowić naruszenie prawa, niniejszego Kodeksu lub innych polityk firmy.

   Aby odnieść sukces w realizacji naszej misji, musimy zasłużyć na zaufanie wszystkich interesariuszy firmy i je utrzymać. Chcąc to osiągnąć, oczekujemy, że będziesz dzielić się z nami swoimi wątpliwościami.

    W przypadku zgłaszania wątpliwości lub gdy firma poprosi o udzielenie informacji, oczekujemy, że wykażesz się uczciwością poprzez:

    • podanie prawdziwych informacji w dobrej wierze, nawet jeśli nie znasz wszystkich szczegółów;
    • zachowanie poufności; oraz
    • pełnej współpracy, w tym dostarczania informacji podczas wszelkich dochodzeń.

    W przypadku zgłoszenia problemu w dobrej wierze nie musisz mieć racji, ale musisz mieć przekonanie, że przekazywane informacje są prawdziwe.

    Jeśli zgłosisz obawy dotyczące nieetycznego lub nieodpowiedniego zachowania, możesz oczekiwać procesu, w którym uszanowane i chronione będą wszystkie zaangażowane osoby, włączając w to :

    • możliwość zgłaszania problemów w sposób poufny i, jeśli jest to dozwolone, anonimowy;
    • możliwość przedstawienia swoich racji i poważnego ich potraktowania;
    • dokładne sprawdzenie i/lub zbadania sprawy, i
    • możliwość dalszych działań.

    Nie tolerujemy działań represyjnych w jakiejkolwiek formie wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają swoje wątpliwości czy problemy, uczestniczą w dochodzeniu lub składają skargę. Wszyscy kierownicy zatrudnieni w firmie Alcon są odpowiedzialni  za podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania działaniom represyjnym w ramach swoich kompetencji. Wszelkie działania represyjne (bezpośrednie czy pośrednie) wobec osób zgłaszających problemy, stanowią podstawę do działań dyscyplinarnych.

    W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do rozmowy z przełożonym w takim zakresie, w jakim czujesz się komfortowo. Można także zwrócić się do:

    • każdego innego członka kierownictwa;
    • pracownika działu personalnego;
    • pracownika działu etyki biznesu;
    • pracownika działu prawnego; lub
    • infolinii Ethics Helpline (telefonicznie lub internetowo)

    Zgłaszając problem, wykazujesz się odwagą i pomagasz firmie prowadzić działalność w uczciwy sposób.

    ALCON Ethics Helpline to niezależnie zarządzana, bezpieczna i poufna infolinia telefoniczna oraz internetowa (w wielu językach), dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wątpliwości można zgłaszać anonimowo, jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo.

    Rozmowa dwóch osób siedzących naprzeciwko siebie.
    Trzy osoby siedzące przy biurku podczas spotkania.

    Uczciwość w działaniu

     Bez względu na to, jak zgłosisz swoje wątpliwości, działania represyjne są niedopuszczalne. Jeśli uważasz, że zastosowano wobec Ciebie takie działania za zgłoszenie wątpliwości lub grożono Ci represjami, skontaktuj się z pracownikiem działu personalnego lub działu etyki biznesu.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Aby skontaktować się z Infolinią Wsparcia Firmy Alcon w Zakresie Etyki, odwiedź stronę Alcon.Ethicspoint.com lub skorzystaj z tego kodu QR:

     Kod QR infolinii ds. etyki
     All Rights Reserved