Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Χτίζουμε Εμπιστοσύνη Μέσω της Ακεραιότητας


Αυτός ο Κώδικας Εταιρικής Συμπεριφοράς ("Κώδικας") ορίζει τις αρχές μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εργαζόμαστε. Όλοι οι συνεργάτες και τα στελέχη της Alcon πρέπει να τηρούν τον Κώδικα.

Είναι ευθύνη όλων μας να χτίσουμε μια δυνατή εταιρική κουλτούρα που προάγει την εμπιστοσύνη. Η δημόσια αναγνώριση της ηθικής και της υπευθυνότητάς μας, απορρέει από τις σωστές αποφάσεις που ο καθένας από εμάς πρέπει να λαμβάνει καθημερινά .

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με…


Χτίζουμε Εμπιστοσύνη Ενεργώντας με Ακεραιότητα

Μόνο εάν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, μπορούμε να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη όλων των εταίρων μας, δηλαδή: των ασθενών και των καταναλωτών, των επαγγελματιών υγείας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, άλλων επιχειρηματικών εταίρων, των επενδυτών, των ρυθμιστικών φορέων και των συναδέλφων μας στην Alcon.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό; Επειδή ο καθένας επιλέγει να συνεργαστεί με εταιρείες και ανθρώπους που του εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι να είμαστε κι εμείς μια τέτοια εταιρεία. Με τις ατομικές και συλλογικές αποφάσεις που παίρνουμε, μπορούμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε την εμπιστοσύνη των άλλων.

Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική και ξεκινά από εσάς

Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, υπάρχουν κίνδυνοι όπως:

 • Να πάθει κακό κάποιος άνθρωπος
 • Να πληγεί η φήμη ή η οικονομική ευημερία της Alcon
 • Να υποστούμε νομικές συνέπειες, όπως πρόστιμα και ποινές
 • Να στερηθούμε της ευκαιρίας να προσλάβουμε και να διατηρήσουμε στην εταιρεία μας ταλαντούχους ανθρώπους

Πρέπει να αποφεύγουμε αυτούς τους κινδύνους, ώστε να έχουμε την ευχέρεια να επικεντρωνόμαστε στην αποστολή μας, που δεν είναι άλλη από το να βοηθάμε τους ανθρώπους να βλέπουν τέλεια. Πώς θα το κάνουμε αυτό;  Προσπαθώντας συνεχώς να ενεργούμε με ακεραιότητα στο χώρο εργασίας, στην αγορά και στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε επίσης να τηρούμε τους νόμους όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. 

  • Να επιδεικνύετε ακεραιότητα και σεβασμό προς τους άλλους, να τηρείτε σταθερά τις Αξίες και τις Συμπεριφορές μας
  • Να προσπαθείτε υπεύθυνα να ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες αυτού του Κώδικα
  • Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και τους κώδικες δεοντολογίας του κλάδου
  • Να τηρείτε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Alcon που αφορούν την εργασία σας, καθώς και τυχόν αυστηρότερες τοπικές απαιτήσεις
  • Να κάνετε ερωτήσεις όταν χρειάζεστε βοήθεια
  • Να μη διστάζετε να αναφέρετε γνωστές ή πιθανές παραβάσεις αυτού του Κώδικα
  • Να στηρίζετε την προσπάθεια της εταιρείας μας να ενεργεί ως ένας ηθικός πολίτης του κόσμου
  • Να εμπνέουν και να υποστηρίζουν τους συνεργάτες τους
  • Να αποτελούν παράδειγμα και να λαμβάνουν ηθικά σωστές αποφάσεις
  • που υποστηρίζουν τις εταιρικές αξίες και πολιτικές
  • Να είναι ανοιχτοί και προσιτοί, ώστε οι συνεργάτες τους να νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα
  • Να ακούνε προσεκτικά, να παρακολουθούν και να χειρίζονται όλες τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς με αμεροληψία και ευαισθησία
  • Να ζητούν βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων όταν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτών σε ανωτέρους τους όταν χρειάζεται, και
  • Να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προλαμβάνονται πρακτικές αντιποίνων στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

  Σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Alcon, χρησιμοποιήστε αυτόν τον Κώδικα ως μια πυξίδα ηθικής. Οι συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των καταναλωτών που τελικά επωφελούνται από τα προϊόντα μας, βασίζονται στον καθένα από εμάς.

  Έχει μεγάλη σημασία τι κάνετε και πώς το κάνετε.

  Γυναίκα που υποβάλεται σε προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο.
  Ομάδα ανθρώπων με τα χέρια τους ενωμένο στο κέντρο του κύκλου.
  Πυξίδα στο αριστερό χέρι.

  Μια κουλτούρα ακεραιότητας

  Όλα ξεκινούν από την κουλτούρα μας. Οι αξίες και οι συμπεριφορές μας είναι τα στοιχεία που μας ενώνουν στην κοινή μας προσπάθεια να καλλιεργούμε μια κουλτούρα ακεραιότητας. Είναι τα ηθικά θεμέλια στα οποία βασιζόμαστε για να χτίζουμε επιχειρηματικές σχέσεις που δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Οι έξι θεμελιώδεις εταιρικές αξίες, με τις οποίες αναμένουμε οι ενέργειες σας να είναι σύμφωνες, εμφανίζονται στο συνοδευτικό γράφημα.

  Το έργο μας είναι σημαντικό: βοηθάμε τους ανθρώπους να βλέπουν τέλεια. Ο τρόπος με τον οποίο επιτελούμε αυτό το έργο είναι εκείνος που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες, τους επενδυτές, τους συνεργάτες και εταίρους μας.

  Ένα πληροφοριακό γράφημα κύκλων. Στο κέντρο του βρίσκονται οι Άνθρωποι, οι οποίοι περιβάλλονται από τις ακόλουθες έξι αξίες και μια σύντομη επεξήγηση για την καθεμία.

  Χτίζουμε την εμπιστοσύνη μιλώντας

  Μιλήστε για να κάνετε ερωτήσεις

  Θέλουμε να μιλάτε και να ζητάτε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε. Κάντε ερωτήσεις εάν κάτι δεν είναι σαφές, είτε πρόκειται για ένα καθήκον, είτε για μια εργασία, είτε για την εφαρμογή αυτού του Κώδικα ή μιας πολιτικής. Μερικές φορές, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε την απορία που έχετε και να ζητήσετε βοήθεια. Είναι λογικό να μην έχετε όλες τις απαντήσεις. Έχετε, όμως, ευθύνη να κάνετε ερωτήσεις και να ζητάτε βοήθεια. Δεν είστε μόνοι. Στην εταιρεία θα βρείτε την υποστήριξη που χρειάζεστε.

   • Είναι σύμφωνη αυτή η ενέργεια με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, των κωδίκων του κλάδου και του παρόντος Κώδικα;
   • Θα βοηθούσε αυτή η ενέργεια την Alcon να διατηρήσει την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει;
   • Θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να έχει αρνητικές συνέπειες;
   • Θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να φέρει την Alcon σε δύσκολη θέση ή να βλάψει τη φήμη ή την αξιοπιστία της;
   • Θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να δημιουργήσει άσχημη εντύπωση για εσάς και την προσωπική σας ακεραιότητα;

   Μιλήστε για να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας

   Εάν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό ή εάν έχετε κάποιον προβληματισμό, να ενημερώνετε αμέσως την εταιρεία. Έτσι, εάν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα, η εταιρεία θα μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα και θα φροντίσει να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες ή να μην επιδεινωθεί η κατάσταση. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Όταν έχετε μια απορία ή έναν προβληματισμό, να μας το λέτε αμέσως, ιδίως όταν γνωρίζετε ή υποπτεύεστε κάποια πιθανή παράβαση του νόμου, αυτού του Κώδικά ή των πολιτικών της εταιρείας.

   Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, πρέπει να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη όλων. Για να γίνει αυτό, θέλουμε να μιλάτε.

    Όταν εκφράζετε τους προβληματισμούς σας ή όταν η εταιρεία ζητά να της δώσετε πληροφορίες, πρέπει να επιδεικνύετε ακεραιότητα, ενεργώντας ως εξής:

    • Να δίνετε αληθείς πληροφορίες καλή τη πίστει, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες
    • Να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
    • Να συνεργάζεστε πλήρως και να παρέχετε τυχόν πληροφορίες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έρευνας.

    Μιλώντας καλή τη πίστει δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε οπωσδήποτε δίκιο, αλλά πρέπει να πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι αληθείς.

    Όταν εκφράζετε έναν προβληματισμό σχετικά με κάποια αντιδεοντολογική ή ανάρμοστη συμπεριφορά, να αναμένετε μια διαδικασία που σέβεται και προστατεύει όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων :

    • Συγκεκριμένα: Έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε την αναφορά σας εμπιστευτικά και, εφόσον επιτρέπεται, ανώνυμα
    • Ακούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όσα μας λέτε
    • Μια ενδελεχή αξιολόγηση ή/και διερεύνηση του προβληματισμού, και
    • Υπάρχει η δυνατότητα διευκρίνισης

    Δεν ανεχόμαστε κανενός είδους αντίποινα εναντίον των ατόμων που μιλούν καλή τη πίστει, συμμετέχουν σε μια έρευνα ή υποβάλλουν ένα παράπονο ή μια αναφορά. Όλοι οι διευθυντές της Alcon είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν  τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προλαμβάνονται πρακτικές αντιποίνων. Οποιαδήποτε πρακτική αντιποίνων, είτε άμεση είτε έμμεση εναντίον όσων μιλούν θα τιμωρείται.

    Εάν έχετε μια απορία ή έναν προβληματισμό, μιλήστε με το διευθυντή σας, στο βαθμό που νιώθετε άνετα. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στα εξής άτομα:

    • Οποιαδήποτε μέλος της διοικητικής ομάδας
    • Ένα μέλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
    • Ένα μέλος του Τμήματος Ακεραιότητας και Συμμόρφωσης
    • Ένα μέλος του Νομικού τμήματος της Alcon
    • Τη Γραμμή Βοήθειας για Θέματα Δεοντολογίας (τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, βλ)

    Όταν μιλάτε, επιδεικνύετε θάρρος (εταιρική αξία της Alcon) και συνεισφέρετε θετικά στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας.

    Η Γραμμή Βοήθειας για Θέματα Δεοντολογίας είναι μια ανεξάρτητη, ασφαλής και εμπιστευτική διαδικτυακή και τηλεφωνική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Μπορείτε να αναφέρετε τους προβληματισμούς σας στη Γραμμή Βοήθειας ανώνυμα, εφόσον το επιτρέπει η τοπική νομοθεσία.

    Δύο άνθρωποι κάθονται αντικριστά και συζητούν.
    Τρεις άνθρωποι κάθονται σε ένα γραφείο σε ένα περιβάλλον συνάντησης.

    Ακεραιότητα στη Πράξη

     Όπως και αν αναφέρετε τον προβληματισμό σας, τα αντίποινα θεωρούνται απαράδεκτα. Εάν θεωρείτε ότι έχετε υποστεί αντίποινα επειδή αναφέρατε ένα ζήτημα ή εάν έχετε δεχτεί απειλές για αντίποινα, απευθυνθείτε σε ένα μέλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ακεραιότητας και Συμμόρφωσης.

     Was this answer helpful?

     Thank you, your feedback has been sent!

     Για να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Βοήθειας για Θέματα Δεοντολογίας, μεταβείτε στη διεύθυνση Alcon.Ethicspoint.com ή χρησιμοποιήστε αυτόν τον Κωδικό QR:

     Κωδικός QR Γραμμής Βοήθειας για Θέματα Δεοντολογίας
     All Rights Reserved