Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Εμπιστοσύνη στο χώρο εργασίας


Χτίζουμε την εμπιστοσύνη και πετυχαίνουμε τους κοινούς μας στόχους. Με τον αμοιβαίο σεβασμό στο χώρο εργασίας και τη δέσμευση να τηρούμε τις αξίες μας, αυτόν τον Κώδικα και τις πολιτικές της εταιρείας, βάζουμε τα θεμέλια για να πετύχουμε τους συλλογικούς μας στόχους.

Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με…


Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με την προώθηση του σεβασμού στο εργασιακό περιβάλλον

Δείχνουμε σεβασμό σε όλους

Στην Alcon, συμπεριφερόμαστε σε όλους με δικαιοσύνη, σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενθαρρύνουμε την διαφορετικότητα, και υποδεχόμαστε ένα ευρύ φάσμα ιδεών και απόψεων και προωθούμε μια κουλτούρα αλληλεγγύης. Εκτιμούμε τη συμβολή των άλλων και αναγνωρίζουμε πως η διαφορετικότητά μας μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά.

Η Alcon σας ζητά να δείχνετε επαγγελματισμό, να φέρεστε με ευγένεια και ευαισθησία, καθώς και να σέβεστε την αξιοπρέπεια και τις αξίες των άλλων σε οποιαδήποτε επαφή έχετε με συναδέλφους, προσκεκλημένους, επιχειρηματικούς εταίρους, πελάτες, κυβερνητικούς εκπροσώπους και λοιπούς εταίρους της Alcon. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το μέρος συνάντησης (π.χ. στις εγκαταστάσεις της Alcon, σε γραφεία πελατών ή προμηθευτών, σε προορισμούς επαγγελματικών ταξιδιών ή σε κοινωνικές εκδηλώσεις επαγγελματικής φύσης). 

Θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια, σεβασμός και άριστη συμπεριφορά στο εργασιακό μας περιβάλλον. Με απλά λόγια, θέλουμε και επιμένουμε ότι οι συνεργάτες μας πρέπει να σέβονται ο ένας τον άλλο.

Όχι στην ανάρμοστη συμπεριφορά

Κανενός είδους ανάρμοστη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο εργασιακό μας περιβάλλον. Η σωματική ή λεκτική παρενόχληση ή βία θεωρούνται απαράδεκτες σε οποιαδήποτε μορφή τους. Επίσης, η Alcon δεν θα ανεχτεί παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος των εργαζομένων της από άτομα με τα οποία διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις. 

Δίκαιη μεταχείριση

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες και τους υποψήφιους εργαζομένους μας με δίκαιο τρόπο. Η πολιτική μας προβλέπει ότι οι δεξιότητες, τα προσόντα και άλλα επαγγελματικά και επιχειρηματικά κριτήρια αποτελούν τη βάση για όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα απασχόλησης (μεταξύ άλλων προσλήψεις, προαγωγή, διακοπή συνεργασίας, πρόγραμμα ανταμοιβής και παροχών, πρόσβαση σε δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης κλπ). Ως εργοδότης, η εταιρεία δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Φροντίζουμε να μην υπάρχουν στο χώρο εργασίας διακρίσεις που σχετίζονται με την ηλικία, τη φυλή, το χρώμα, τη γενεαλογική καταγωγή, την εθνικότητα, εγκυμοσύνη, σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο ή την ταυτότητα, νοητική ή σωματική δυσλειτουργία, οικογενειακή κατάσταση, πολιτικές πεποιθήσεις, πίστη, θρησκεία και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ή χαρακτηριστικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία. 

Δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν χειραψία σε περιβάλλον γραφείου.
Ομάδα εργαζομένων με κράνη που συμμετέχουν σε δραστηριότητα συγκρότησης ομάδας.

Ακεραιότητα στη Πράξη

  Τα άκομψα αστεία ή τα αγενή σχόλια εις βάρος κάποιου άλλου στο χώρο εργασίας είναι απαράδεκτα. Κάτι που μπορεί να είναι αποδεκτό, διασκεδαστικό ή συνηθισμένο για ένα άτομο μπορεί να είναι ανεπιθύμητο, υβριστικό ή προσβλητικό για ένα άλλο. 

  Μπορείτε να επιλέξετε να μιλήσετε με σεβασμό στον συνάδελφό σας για αυτήν την ανάρμοστη συμπεριφορά, χωρίς να έρθετε σε αντιπαράθεση. Μια θετική προσέγγιση μπορεί να είναι να πείτε το εξής: «Ξέρω ότι δεν θα προσβάλλατε κάποιον σκόπιμα, αλλά τα αστεία σας μπορεί να προσβάλλουν τους άλλους». Αν αισθάνεστε πολύ άβολα για να συζητήσετε με τον συνάδελφό σας, μιλήστε με τον προϊστάμενό σας ή αναφέρετε το θέμα ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σχετική διαδικασία για να εκφράσετε έναν προβληματισμό, αν πιστεύετε ότι το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε σωστά.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

  Θεωρούμε υποχρέωσή μας να εξασφαλίζουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους συνεργάτες και τους επισκέπτες μας. 

  Υγεία και ασφάλεια

  Αξιολογούμε συνεχώς τις συνέπειες και τους κινδύνους που μπορεί να έχουν για την υγεία και την ασφάλεια οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι αντίστοιχες πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένες για να βοηθούν τους ανθρώπους να εργάζονται με ασφάλεια και για να προλαμβάνουν τυχόν τραυματισμούς. Ανεξάρτητα από τον ρόλο που έχετε στο χώρο εργασίας, πρέπει:

  • Να γνωρίζετε και να τηρείτε τα προαπαιτούμενα σε επίπεδο υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για την εργασία σας
  • Να συμπεριφέρεστε με τρόπο που προωθεί και προστατεύει τη δική σας υγεία και ασφάλεια, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των συνεργατών και των επισκεπτών, είτε στο χώρο εργασίας, είτε στις εγκαταστάσεις της Alcon, είτε στην Αγορά, είτε σε εξωτερικό χώρο
  • Να αναφέρετε αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό και οποιαδήποτε κατάσταση που συνιστά πιθανή απειλή για την ασφάλεια (για παράδειγμα, εάν σας ζητηθεί να κάνετε μια εργασία που θεωρείτε επικίνδυνη, εάν υποπτεύεστε ότι κάποιος εξοπλισμός, εργαλείο ή/και όχημα δεν λειτουργεί σωστά και μπορεί να είναι επικίνδυνο).

  Τα ναρκωτικά δεν έχουν θέση σε κανέναν από τους χώρους εργασίας μας. Πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με τις πολιτικές της εταιρείας που αφορούν τη χρήση ή την κατοχή ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών.

  Ασφάλεια

  Παίρνουμε προληπτικά μέτρα στις εγκαταστάσεις μας, ώστε να ελαχιστοποιούμε τους παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συνεργατών και των επισκεπτών μας. Η βία και οι απειλές βίας στο χώρο εργασίας είναι απαράδεκτες. 

  Δεν επιτρέπεται η οπλοκατοχή όταν πραγματοποιείτε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα της Alcon και όταν βρίσκεστε σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους της Alcon, εκτός αν το επιτρέπει ρητά η ισχύουσα τοπική νομοθεσία ή η τοπική πολιτική της εταιρείας. Αυτή η απαγόρευση ισχύει ακόμα και εάν έχετε άδεια οπλοκατοχής. 

  Πρέπει να αναφέρετε αμέσως στην εταιρεία οποιονδήποτε προβληματισμό σας για θέματα ασφαλείας, όπως περιστατικά ή απειλές βίας στο χώρο εργασίας.

  Άτομο με ποδιά εργαστηρίου που εργάζεται σε περιβάλλον εργοστασίου.

  Ακεραιότητα στη Πράξη

   Ναι. Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη όλων μας. Πρέπει να αναφέρετε το θέμα αμέσως, ώστε να μην πάθει κακό κάποιος.

   Was this answer helpful?

   Thank you, your feedback has been sent!

   Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με τη σωστή διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

   Πρέπει να πραγματοποιείτε τις επιχειρηματικές συναλλαγές της Alcon με τρόπο ηθικό, δίκαιο και προς όφελος της εταιρείας. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα προσωπικά σας συμφέροντα ή οι προσωπικές σας σχέσεις συγκρούονται, ή φαίνεται ότι συγκρούονται, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Alcon. Δεν πρέπει να εμπλέκεστε σε δραστηριότητες που δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.

   Όταν έρχεστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει είτε να αποφύγετε είτε να απορρίψετε την ευκαιρία, ή να ακολουθήσετε τη διαδικασία που εφαρμόζει η Alcon για τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Αφού γνωστοποιήσετε την κατάσταση στην εταιρεία, ο διευθυντής σας θα σας πει πώς πρέπει να ενεργήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενέργεια μπορεί να επιτρέπεται υπό όρους. 

   Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα πραγματικής ή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που απαιτούν αξιολόγηση από την εταιρεία. Κάντε κλικ σε κάθε πλαίσιο για να μάθετε περισσότερα:

   Εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα

   Αποδοχή ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για αντικείμενα αξίας προς προσωπικό σας όφελος

   Οποιαδήποτε στενή προσωπική σχέση

   Χρήση περιουσιακών στοιχείων (υλικών και άυλων) της Alcon για ανάρμοστους σκοπού

   Δύο γυναίκες κάθονται αντικριστά και συζητούν.

   Ακεραιότητα στη Πράξη

    Ναι, πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία, ώστε να ελέγξει την υπόθεση σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Μερικές φορές, η συμμετοχή σας στο διοικητικό συμβούλιο μιας άλλης εταιρείας δημιουργεί συγκρούσεις. Εάν η εταιρεία εγκρίνει το ρόλο, μπορεί να σας δώσει την έγκρισή της υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    Χτίζουμε την εμπιστοσύνη με τη σωστή διαχείριση πληροφοριών και πόρων

    Κάντε κλικ σε κάθε θέμα παρακάτω, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σωστή διαχείριση πληροφοριών και πόρων:

     Η Alcon σας παρέχει τους πόρους που χρειάζεστε για την εργασία σας, όπως εταιρικές πληροφορίες, πληροφοριακά συστήματα, κεφάλαια και υλικά περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε σωστά τους πόρους της εταιρείας για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της Alcon και, εφόσον χρειάζεται, να παίρνετε άδεια από την εταιρεία για δαπάνες ή άλλες συναλλαγές. 

     Πρέπει να αναφέρετε αμέσως στην εταιρεία περιπτώσεις κλοπής ή ζημιάς των περιουσιακών στοιχείων της.

     Εάν στα καθήκοντά σας συμπεριλαμβάνεται η σύναψη συμβάσεων για την Alcon, πρέπει να ακολουθείτε τις ισχύουσες εταιρικές διαδικασίες και να επαληθεύετε ότι οι διατάξεις των συμβάσεων αντικατοπτρίζουν τη φύση, την αξία και το περιεχόμενων των προτεινόμενων συναλλαγών και σχέσεων. 

     Ένα μέρος της επιχειρηματικής μας επιτυχίας εξαρτάται από τη σωστή προστασία και τη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που κατά τη δεδομένη στιγμή δεν είναι γνωστές ή ευρέως διαθέσιμες στο κοινό. Μπορεί να είναι πληροφορίες που ανήκουν ή σχετίζονται με την Alcon ή άλλες εταιρείες ή άτομα. 

     Εμπιστευτικές πληροφορίες της Alcon είναι (μεταξύ άλλων) οι εξής: πληροφορίες ερευνών, λεπτομέρειες σχεδιασμού προϊόντων, μέθοδοι παραγωγής, μη δημόσια οικονομικά αποτελέσματα, επιχειρηματικά σχέδια και στρατηγικές, πιθανές συμφωνίες αδειοδότησης και εξαγοράς, καθώς και νομικά υπομνήματα και συμβουλές. Κατά καιρούς, η Alcon λαμβάνει επίσης εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτους.

     Για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών: 

     • Ποτέ μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε δεν έχει την ανάλογη εξουσιοδότηση, είτε εντός είτε εκτός της Alcon
     • Να χρησιμοποιείτε την ορθή, επαγγελματική σας κρίση για να προσδιορίζετε αν μια πληροφορία είναι εμπιστευτική, ενώ εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την εμπιστευτικότητα μιας πληροφορίας, να συμβουλεύεστε έναν προϊστάμενο ή δικηγόρο της εταιρείας 
     • Να επισημαίνετε και να χειρίζεστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους
     • Να προστατεύετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες από κινδύνους κλοπής, απώλειας, κατάχρησης ή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή αποκάλυψης
     • Κατά τη δημιουργία ή την τροποποίηση πληροφοριών, να επαληθεύετε την ακρίβεια των σχετικών εταιρικών αρχείων
     • Μην συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε χώρους όπου μπορεί να σας ακούσουν τρίτοι και μην δείχνετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μέρη όπου είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (π.χ. σε κοινόχρηστους χώρους στις εγκαταστάσεις της Alcon, σε αεροδρόμια, αεροπλάνα, εστιατόρια, λόμπι, ασανσέρ και τουαλέτες)
     • Οποιοδήποτε περιστατικό που σχετίζεται με την ασφάλεια των πληροφοριών πρέπει να αναφέρεται αμέσως στους υπεύθυνους ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας

     Πρέπει επίσης να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εμπιστευτικές πληροφορίες τρίτων. Συγκεκριμένα:

     • Μην αποσπάτε εμπιστευτικές πληροφορίες τρίτων με αθέμιτα μέσα (π.χ. από άτομα που έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας, όπως συμβούλους, προμηθευτές ή τρέχοντες και πρώην εργαζομένους συνεργατών)
     • Μην χρησιμοποιείτε υλικά τρίτων με τρόπο αντίθετο προς τους κανόνες που ισχύουν για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναπαραγωγής. 

     Εάν χρειαστεί να αποκαλύψετε εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρηματικούς λόγους, συμβουλευτείτε κάποιον από το νομικό τμήμα. Μπορεί να χρειαστεί να καταρτιστεί μια σύμβαση εμπιστευτικότητας με το τρίτο μέρος κατόπιν εγκρίσεως του νομικού τμήματος. 

     Επίσης, η εταιρεία ακολουθεί ειδικές διαδικασίες έγκρισης για περιπτώσεις στις οποίες αποκαλύπτονται πληροφορίες:

     • απόρρητου προσωπικού χαρακτήρα
     • σε φόρουμ όπου έχει πρόσβαση το κοινό, π.χ. σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, γνωστοποιήσεις οικονομικών στοιχείων, παρουσιάσεις σε συνέδρια, δελτία τύπου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
     • σε κυβερνητικές αρχές 

     Εάν έχετε απορίες σχετικά με την αντίστοιχη διαδικασία, συμβουλευτείτε το νομικό τμήμα.
      

     Αναμένεται να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες εταιρικές πλατφόρμες επικοινωνίας όταν ανταλλάσσετε ηλεκτρονικά σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με συνεργάτες, πελάτες και την επιχειρηματική συμπεριφορά της Alcon. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως προσωρινές πλατφόρμες όπου οι επικοινωνίες διαγράφονται αυτόματα, για τη διεξαγωγή σημαντικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

     Οι επικοινωνίες που σχετίζονται με συνεργάτες, πελάτες και την επιχειρηματική συμπεριφορά της Alcon και πραγματοποιούνται μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook ή LinkedIn) ή λαμβάνονται μέσω μη εγκεκριμένης πλατφόρμας επικοινωνίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες πολιτικές της εταιρείας. Οι πολιτικές μας διέπουν ποιος μπορεί να επικοινωνεί, τι κοινοποιείται, ποιες εγκρίσεις απαιτούνται και τι πρέπει να διατηρείται.

     Οι εφευρέσεις που κάνετε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία της Alcon αποτελούν ιδιοκτησία της Alcon. Όταν κάνετε μια εφεύρεση ή συλλαμβάνετε μια ιδέα για λογαριασμό της Alcon, πρέπει να αναφέρετε τις σχετικές λεπτομέρειες στο νομικό τμήμα για να τις μελετήσει και να τις ελέγξει, καθώς και να συνεργαστείτε πλήρως για την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η εταιρεία αποφασίζει αν θα λάβει διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή θα κρατήσει κρυφά τα παραπάνω ως εμπορικά μυστικά.

     Κάτι άλλο που μας βοηθά να χτίσουμε την εμπιστοσύνη είναι να χρησιμοποιούμε σωστά και να προστατεύουμε τις εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχουν ασθενείς, καταναλωτές, επαγγελματίες υγείας, άλλοι πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι, καθώς και συνεργάτες μας. Τα άτομα που μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες εμπιστεύονται την Alcon όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου τους. Δεν πρέπει, λοιπόν, να προδώσουμε την εμπιστοσύνη τους. 

     Αν μια πληροφορία επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός ατόμου, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες υπό τον έλεγχο της Alcon, η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση, η διαχείριση και η αποκάλυψη της εν λόγω πληροφορίας επιτρέπεται μόνο με σχετική ειδοποίηση ή συγκατάθεση (όπου η συγκατάθεση απαιτείται νομικά) και σύμφωνα με τις αναλυτικές πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων της εταιρείας (παγκόσμιες και τοπικές). Για τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στο διευθυντή σας ή στο νομικό τμήμα της Alcon. 
      

     Άτομο που εργάζεται με μηχανήματα.

     Ακεραιότητα στη Πράξη

      Ναι, η υποχρέωση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών συνεχίζει να ισχύει. Μετά το τέλος της απασχόλησής σας στην Alcon, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε, να διατηρήσετε ή να αποκαλύψετε εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες που σας είχαν δοθεί ή γνωστοποιηθεί κατά την εργασία σας στην Alcon, ακόμα και εάν τις δημιουργήσατε εσείς.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved