Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bizalom kiépítése a munkahelyen


Bizalmat építünk ki, és együtt sikerre visszük a vállalatot. Erőteljes alapot képez a kollektív céljaink eléréséhez az egymás iránt mutatott tisztelet a munkahelyen, valamint az értékeink, a jelen Kódex és a vállalati irányelvek követésével kapcsolatos elkötelezettségünk.

Bizalmat építünk ki a következők által:...


Bizalmat építünk ki a tiszteletteljes munkahelyi környezet által

Tiszteletteljes hozzáállás mindenki irányában

Az Alconnál igazságosan, tisztelettel és méltósággal bánunk másokkal, bátorítjuk a sokszínűséget, szívesen fogadjuk az ötletek és nézőpontok széles skáláját, és elősegítjük a befogadó kultúrát. Nagyra értékeljük egymás hozzájárulásait, valamint a különbségeinkből adódó erősségeinket.

Az Alcon elvárja Öntől, hogy tiszteletteljes legyen, professzionálisan viselkedjen, udvarias és előzékeny legyen másokkal, és érzékeny hozzáállást tanúsítson másik méltóságával és értékeivel kapcsolatban, amikor a munkatársaival, vendégekkel, üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, kormányzati képviselőkkel és az Alcon egyéb üzleti partnereivel tart fenn kapcsolatot. Ez minden esetben igaz, függetlenül attól, hogy hol kerül sor az interakciókra (például az Alcon létesítményeiben, az ügyfelek vagy beszállítók irodáiban, üzleti utak helyszínén vagy munkával kapcsolatos társadalmi eseményeken). 

Elvárásunk a munkakörnyezetünkkel kapcsolatban, hogy biztonságos, tiszteletteljes és helytelen viselkedéstől mentes legyen. Egyszerűen szólva elvárjuk és megköveteljük, hogy a munkatársaink tisztelete és az ő tiszteletteljes viselkedésük egyaránt biztosított legyen.

Helytelen magatartás mellőzése

Elvárjuk, hogy a munkakörnyezetünk helytelen magatartástól mentes legyen; a fizikai vagy szóbeli zaklatás és a visszaélés bármilyen formája elfogadhatatlan. Hasonlóképpen az Alcon nem fog eltűrni semmilyen zaklatást vagy egyéb helytelen viselkedést, ha az a munkatársaira irányul, és olyanok követik el, akikkel a vállalat üzletmenetet folytat. 

Tisztességes bánásmód

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a munkatársakat és az állásra jelentkezőket tisztességesen kezeljük. Az irányelvünk az, hogy a képességek, képesítések és egyéb, az állással kapcsolatos és üzleti szempontok jelentik minden alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos döntés alapját (ideértve többek között a felvételt, előléptetést, felmondást, kompenzációt és juttatásokat, valamint a képzéshez, előrehaladáshoz és áthelyezéshez való hozzáférést). A vállalatunk esélyegyenlőséget biztosító munkaadó. Olyan munkahelyet biztosítunk, amely mentes a korral, faji hovatartozással, bőrszínnel, származással, etnikummal, nemzetiséggel, várandóssággal, szexuális beállítottsággal, nemmel és nemi identitással, jellemzőkkel vagy szóhasználattal, genetikai adatokkal, (mentális vagy fizikai) fogyatékossággal, családi vagy élettársi kapcsolati állapottal, politikai meggyőződéssel, hittel, vallással, veterán vagy katonai állapottal és bármilyen egyéb, törvény által védett állapottal vagy jellemzővel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetéstől. 

Egy irodában két ember kezet fog.
Védősisakban dolgozó csoport csapatépítő tevékenységben vesz részt.

Tisztesség a gyakorlatban

  Ha valakinek vagy valakiről bántó vicceket mondanak a munkahelyen, az nem elfogadható. Az, ami az egyik személy számára esetlegesen elfogadhatónak, szórakoztatónak vagy általános sztereotípiának tűnhet, az egy másik számára hívatlan, bántó vagy sértő lehet. 

  Ön dönthet úgy, hogy tiszteletteljesen, nem támadólag beszél a munkatársával erről a helytelen viselkedésről. Pozitív megközelítés lehet, ha azt mondja: "Tudom, hogy szándékosan nem bántana meg senkit, de a viccei sérthetnek másokat". Ha túl kényelmetlenül érzi magát ahhoz, hogy megbeszélje a dolgot a munkatársával, beszéljen a vezetőjével, vagy jelentse az ügyet a felszólalási folyamatunknak megfelelően. Ha úgy érzi, hogy az ügyet nem megfelelően kezelték, akkor is használhatja a felszólalási folyamatot, hogy megossza aggályát.

  Was this answer helpful?

  Thank you, your feedback has been sent!

  Bizalmat építünk ki a biztonságos munkahelyi környezet által

  Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egészséges és fizikai szempontból biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk a munkatársaink és látogatóink számára. 

  Egészségvédelem és biztonság

  Folyamatosan kiértékeljük az egészségvédelemre és biztonságra gyakorolt hatást, valamint az üzleti tevékenységeinkkel kapcsolatos kockázatokat. Az egészségvédelmi és biztonsági irányelveinket és eljárásainkat úgy dolgoztuk ki, hogy elősegítsék a biztonságos munkavégzést, és segítsenek a sérülések megelőzésében. Függetlenül attól, hogy mi az Ön feladatköre vagy munkavégzési területe, a következőket várjuk el Öntől:

  • hogy ismerje és kövesse a feladatkörére vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági előírásokat,
  • hogy olyan módon viselkedjen, amely elősegíti és védelmezi a saját és a munkatársai és a vendégek egészségét és biztonságát, legyen szó akár a munkahelyen, akár egy Alcon létesítményben, a piacon vagy útközben végzett üzleti tevékenységről, valamint
  • hogy azonnal szólaljon fel bármilyen balesettel vagy személyi sérüléssel, illetve bármely olyan helyzettel vagy állapottal kapcsolatban, amely potenciális biztonsági fenyegetést jelent (például egy olyan feladat elvégzésére vonatkozó kérés, amelyet Ön nem biztonságosnak ítél meg, vagy azzal kapcsolatos gyanú, hogy valamely berendezés, eszköz és/vagy jármű nem megfelelően működik és esetlegesen nem biztonságos).

  Minden létesítményünkben drogmentes munkahelyet tartunk fenn. Elvárás Önnel szemben, hogy mindenkor megfeleljen a vállalat drog vagyalkohol használatával vagy birtoklásával kapcsolatos irányelveinek.

  Biztonság

  A létesítményeinkben biztonsági óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy minimálisra csökkenthessük a munkatársakat és látogatókat érő biztonsági kockázatokat. Az erőszak és az erőszakkal kapcsolatos fenyegetések nem elfogadhatóak a munkahelyen. 

  Tilos lőfegyvereket és egyéb fegyvereket magánál tartania, miközben az Alcon számára folytat üzleti tevékenységeket, illetve miközben az Alcon tulajdonában álló vagy általa bérelt ingatlanon tartózkodik, hacsak kifejezetten erre vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik a helyi törvények és a helyi vállalati irányelvek értelmében. Ez a tiltás még akkor is érvényben van, ha Ön rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. 

  Elvárás Önnel szemben, hogy azonnal jelentést tegyen a biztonsággal kapcsolatos aggodalmakról a vállalat felé, az erőszakkal kapcsolatos tényleges munkahelyi fenyegetéseket is ideértve.

  Gyári környezetben dolgozó laborköpenyes személy.

  Tisztesség a gyakorlatban


   Bizalmat építünk ki az összeférhetetlenségek megfelelő kezelésével

   Az Alcon üzleti ügyeit etikus és tisztességes módon és az Alcon érdekeinek megfelelően kell intéznie. Összeférhetetlenség áll fenn minden olyan esetben, amikor az Ön személyes érdekei vagy kapcsolatai összeférhetetlenek vagy összeférhetetlennek tűnnek az Alcon üzleti érdekeivel. Nem szabad olyan tevékenységeket végeznie, amelyek összeférhetetlenséget jelenthetnek.

   Ha olyan helyzettel szembesül, amely lehetséges összeférhetetlenséget jelenthet, akkor vagy el kell kerülnie, vagy vissza kell utasítania a lehetőséget, vagy az Alcon összeférhetetlenségi adatközlési folyamatának megfelelően kell eljárnia. Miután jelentést tett a helyzetről a vállalat felé, a felettese tanácsot fog adni a megfelelő lépéssel kapcsolatban. Bizonyos esetekben ez a lépés engedélyezett lehet, adott feltételek mellett. 

   A következőkben példákat biztosítunk a tényleges és potenciális összeférhetetlenségekre, amelyek a vállalat általi kiértékelésre szorulnak: Ha többet szeretne megtudni, kattintson az egyes négyzetre:

   külső üzleti érdekei

   Bármilyen anyagi érték elfogadása vagy kérése személyes előnyként

   Bármilyen szoros személyes kapcsolat

   Az Alcon (fizikai vagy megfoghatatlan) eszközeinek használata helytelen célokra

   Két nő ül egymással szemben és beszélget.

   Tisztesség a gyakorlatban

    Igen, Ön köteles vállalati felülvizsgálatot kérni erre a helyzetre vonatkozóan, az összeférhetetlenségi folyamatnak megfelelően eljárva. Bizonyos esetekben összeférhetetlenséget hoz létre, ha valaki egy másik vállalat igazgatósági tanácsában tölt be pozíciót. Ha a vállalat jóváhagyja a szerepkört, előfordulhat, hogy bizonyos feltételek fognak kötődni a jóváhagyáshoz.

    Was this answer helpful?

    Thank you, your feedback has been sent!

    Bizalmat építünk ki az adatok és erőforrások megfelelő kezelésével

    Kattintson az alábbi témakörökre, ha többet szeretne megtudni az információk és erőforrások megfelelő kezeléséről:

     Az Alcon biztosítja a munkája elvégzéséhez szükséges erőforrásokat, beleértve a vállalati információkat, információtechnológiai rendszereket, finanszírozást és fizikai eszközöket. Ön köteles a vállalati erőforrásokat az Alcon üzleti céljainak megfelelő módon használni, valamint a szükséges esetekben megfelelő vállalati jóváhagyást szerezni a kiadásokra és egyéb tranzakciókra vonatkozóan. 

     Elvárás Önnel szemben, hogy a vállalati eszközök bármilyen lopásáról vagy károsodásáról azonnal jelentést tegyen.

     Ha ön valamilyen alvállalkozói szerződésben áll az Alcon vállalattal, akkor köteles a vonatkozó vállalati eljárásokat követni és ellenőrizni, hogy a szerződéses rendelkezések pontosan tükrözik-e a tervezett tranzakciók és kapcsolatok természetét, értékét és tartalmát. 

     Az üzleti sikerünk részben a bizalmas adatok megfelelő védelmétől és használatától függ. Bizalmas adatoknak minősülnek azok az információk, amelyek jelenleg nem ismertek vagy nem általánosan elérhetőek a nyilvánosság számára. Ezek az Alcon vagy más szervezetek vagy személyek tulajdonában álló vagy vele kapcsolatos adatok lehetnek. 

     Az Alcon bizalmas adatai közé tartoznak (többek között) a következők: kutatási adatok, terméktervezéssel kapcsolatos részletek, gyártási módszerek, nem publikus pénzügyi eredmények, üzleti tervek és stratégiák, potenciális licenszelési és felvásárlási megállapodások, valamint jogi feljegyzések és tanácsok. Az Alcon vállalatot emellett időről időre megbízzák olyan személyes adatokkal, amelyek külső felekhez tartoznak.

     A bizalmas adatok védelmének biztosítása érdekében: 

     • soha ne adjon ki bizalmas adatokat olyan személyeknek, akik nem jogosultak megkapni, legyen szó akár az Alcon vállalaton belüli, akár azon kívüli személyekről,
     • hozzon megalapozott, professzionális döntést azt illetően, hogy az adott adatok bizalmasnak, hozzon megalapozott, professzionális döntést azt illetően, hogy az adott adatok bizalmasnak minősülnek-e; kérje ki egy felettese vagy a vállalat egyik jogásza véleményét, ha kétségei vannak a felől, hogy az adott információ bizalmas jellegű-e, 
     • jelölje meg és a kategóriájuknak megfelelően használja a bizalmas adatokat,
     • biztosítsa a bizalmas adatok védelmét a lopás, elvesztés, helytelen használat és jogosulatlan módosítás vagy közzététel kockázatával szemben,
     • amikor adatokat hoz létre vagy módosít, ellenőrizze az így létrejövő vállalati feljegyzések pontosságát,
     • ne vitasson meg bizalmas adatokat olyan helyeken, ahol a beszélgetést mások is hallhatják, és ne tegye közzé őket olyan területeken, amelyeken illetéktelenek hozzáférhetnek (pl. az Alcon létesítményeinek nyilvános helyein, repülőtereken, repülőgépeken, éttermekben, szállodai előterekben, liftekben és mosdókban), valamint
     • azonnal tegyen jelentést bármilyen adatbiztonsági incidensről az Alcon információtechnológiai munkatársai felé.

     Ugyanilyen módon tiszteletben kell tartania a külső felek szellemi tulajdonjogait és bizalmas adatait a következőképpen:

     • ne szerezze meg külső felek bizalmas adatait helytelen módokon (többek között olyan személyektől, akikre a bizalmas kezelés kötelezettsége vonatkozik, pl. tanácsadók, beszállítók vagy a külső fél aktuális vagy korábbi alkalmazottai), valamint
     • ne használja fel külső felek anyagait olyan módon, amely nem áll összhangban a szellemi tulajdonjogokra, többek között a szerzői jogokra vonatkozó szabályokkal. 

     Forduljon a jogi részleg valamelyik munkatársához, ha üzleti szükséglet az Ön számára, hogy bizalmas adatokat tegyen közzé. Előfordulhat, hogy titoktartási megállapodásra lesz szükség, amelyhez meg kell szerezni a külső fél aláírását és a jogi részleg egyik munkatársának jóváhagyását. 

     Emellett különleges vállalati jóváhagyási folyamatok is vonatkoznak az olyan közzétételekre, amelyekre igazak a következők:

     • személyes adatokat foglalnak magukban,
     • a nyilvánosság számára hozzáférhet, fórumon történnek, pl. tudományos kiadványokban, pénzügyi jelentésekben, konferenciánkon tartott prezentációkban, sajtótájékoztatókban vagy közösségi oldalakon, vagy 
     • kormányzati hatóságok irányában történnek. 

     Ha kérdései adódnak a megfelelő eljárásmódot illetően, vegye fel a kapcsolatot a jogi osztály egyik tagjával.
      

     Az Alcon munkatársaival, ügyfeleivel és az Alcon üzleti tevékenységével kapcsolatos érdemi elektronikus kommunikáció során csak a vállalat által jóváhagyott kommunikációs platformokat használhatja. Nem használhat nem jóváhagyott kommunikációs platformokat érdemi elektronikus kommunikáció lebonyolítására, beleértve, de nem kizárólagosan az ideiglenes platformokat, ahol a kommunikáció automatikusan törlődik. 

     Az Alcon munkatársaival, ügyfeleivel és az Alcon üzleti tevékenységével kapcsolatos, bármely közösségi médiaplatformon (pl. Facebook vagy LinkedIn) keresztül történő, vagy nem jóváhagyott kommunikációs platformon keresztül érkező kommunikációnak meg kell felelnie a vonatkozó vállalati irányelveknek. Szabályzataink meghatározzák, hogy ki kommunikálhat, mit kommunikálhat, milyen jóváhagyások szükségesek, és mit kell megőrizni.

     Az Alcon adatainak és eszközeinek felhasználásával létrehozott találmányok az Alcon tulajdonát képezik. Köteles beküldeni az Alcon nevében létrehozott találmányokat és ötleteket a jogi osztálynak áttekintésre és felülvizsgálatra, valamint teljes mértékben együttműködni ezen vállalati eszközök védelmében. A vállalat dönti el, hogy szabadalmaztatja-e őket, vagy kereskedelmi titokként tartja meg őket.

     A bizalom kiépítésének másik módja az, hogy megfelelően használjuk és védjük a betegek, fogyasztók, egészségügyi szakemberek, egyéb ügyfelek, üzleti partnerek és munkatársak által ránk bízott személyes adatokat. Azok a személyek, akik személyes adatokat biztosítanak a számunkra, számítanak arra, hogy az Alcon biztosítja az adataik és személyiségi jogaik védelmét; nekünk pedig meg kell becsülnünk a bizalmukat. 

     Ha az információk akár önállóan, akár az Alcon ellenőrzése alatt álló más információkkal kombinálva azonosíthatnak egy személyt, akkor azokat csak megfelelő értesítéssel vagy hozzájárulással (ahol a hozzájárulás törvényileg kötelező), valamint a vállalat részletes (globális és helyi) adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően szabad gyűjteni, felhasználni, tárolni, kezelni és nyilvánosságra hozni. Az esetleges kérdéseket a felettesének vagy az Alcon jogi részlegének teheti fel. 
      

     Gépekkel dolgozó személy.

     Tisztesség a gyakorlatban

      Igen, a bizalmas adatok védelmére vonatkozó kötelezettség továbbra is fennáll. Amikor megszűnik a munkaviszonya az Alcon vállalatnál, akkor Ön számára tilos olyan bizalmas vagy szellemi jogokkal kapcsolatos adatokat felhasználnia, megtartania vagy közzétenni, amelyeket az Alcon vállalatnál végzett munkája során ismert meg, még akkor is, ha Ön hozta létre őket.

      Was this answer helpful?

      Thank you, your feedback has been sent!
      All Rights Reserved